Policy for integritet og habilitet

Våre ansatte skal utføre sine arbeidsoppgaver i overensstemmelse med aktuelle lover, forskrifter, standarder og øvrige normative dokumenter.

Vi skal etterstrebe at alle arbeidsoppgaver, -prosesser og -metoder utføres på en slik måte at det bidrar til å sikre selskapets uavhengighet, samt beskytter vår og kundenes integritet.

Kontinuerlig utvikling innenfor våre tjenesteområder er en viktig del av selskapet, for å sikre vår habilitet og at kunder har tillit til organisasjonen.

Integritet og respekt for våre partnere er avgjørende når vi inngår avtaler. Vi skal yte service overfor våre kunder og samarbeidspartnere.

Kiwa skal ikke være direkte involvert i utforming, framstilling, levering, installering, kjøp, eierskap, bruk eller vedlikehold.

Vi er ikke direkte involvert i design, produksjon, forsyning, installasjon, kjøp, eierskap, bruk eller vedlikehold av inspiserte objekter eller lignende konkurrerende objekter.

Kiwa skal i sin kommunikasjon sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.