Selskapets samfunnsansvar

Våre aktiviteter innenfor testing, inspeksjon og sertifisering (TIC) gir Kiwa en naturlig plass i samfunnet – tjenestene vi utfører berører mennesker daglig, både på jobb og i privatlivet. Utgangspunktet til vår verdensomspennende virksomhet bunner i å ivareta folks helse og sikkerhet ved å levere verifiseringstjenester av høy kvalitet. I flere tilfeller har denne rollen hatt sitt opphav i et statlig mandat innenfor sektorer som gass, energi, drikkevann, bygg og anlegg eller produksjon. Fra enkeltmannsforetak til mellomstore konsern har globale selskap bidratt til at dagens virksomhet er til stede i ulike markeder og bistår kunder med å ivareta sikkerheten til både mennesker og fasiliteter. De har bidratt til å utvikle konsernet til at Kiwa i dag kan fremstå som «Ambitious, reliable and engaged (We ARE Kiwa)», på norsk ambisiøse, pålitelige og engasjerte.