Kiwa satser på entreprenørskap

Kiwa støtter Oxfam Novib, en frivillig organisasjon som tilbyr mikrokreditt i utviklingsland.

Vi i Kiwa verdsetter og fremmer entreprenørskap blant våre kolleger. Vi gjør nøyaktig det samme som selskapsambassadør for Oxfam Novib, en filial av den internasjonale NGO Oxfam, som bekjemper fattigdom over hele verden.

Entreprenørskap handler om å identifisere, vurdere og realisere muligheter og spesielt i utviklingsland, bekjempe fattigdom. Oxfam Novibs mikrokreditt og utdanning gjør det mulig for mennesker å starte sin egen småskalavirksomhet og bygge en bedre fremtid for seg selv og familien, samt samfunnene de lever i. Banker og andre finansinstitusjoner i utviklingsland er ikke så pålitelige som långivere, i tillegg er mulighetene for finansiering av en virksomhet også ganske begrensede. Oxfam Novib fyller dette tomrommet effektivt ved å støtte videreutvikling av små og mellomstore bedrifter med lån.

Kinnelig syerske arbeider blandt fargerikt tøy. Foto.

I Kiwa lar vi oss begeistre av entreprenørskap, på samme måte som vi er begeistret for dette initiativet. Kiwa oppfordrer sterkt prinsippet om mikrokreditt for å hjelpe nyetableringer i utviklingsland. Disse relativt beskjedne lånene hjelper selskaper direkte med å utvikle seg i lokal skala.

Bedriftsambassadør

Som en bedriftsambassadør og Partner for Progress donerer vi årlig en sum penger som Oxfam Novib bruker til mikrokreditt. Det innebærer at vi gir gründere over hele verden en mulighet til å etablere og utvikle virksomhetene sine. Dette gjør vi stolt sammen med over 700 andre ambassadører. Dermed støtter vi også FNs mål for bærekraftig utvikling, som er en integrert del av vårt samfunnsansvar og våre ambisjoner.

For mer informasjon om Oxfam Novib, besøk www.oxfam.org.