• Kiwas erfarne rådgivere bistår daglig bedrifter med å utarbeide sikkerhetsdatablader som tilfredsstiller norske og europeiske regelverk.
  Les mer
 • Lær hvordan du bistår virksomheter med å minske avfalls­mengder, øke gjenvinningsgrad og redusere avfallskostnader!
  Les mer
 • Bli i stand til å bistå virksomheten med planlegging og gjennomføring av risikovurderinger og risikoreduserende tiltak, gjennomføring av granskinger av uønskede hendelser samt identifisering av de tiltakene som gir de mest kosteffektive forbedringene.
  Les mer
 • Skal din bedrift sertifiseres eller utvide dagens sertifisering til å omfatte flere standarder? Kom i gang raskt med SystemEasy for små og mellomstore bedrifter
  Les mer
 • Lær deg å utføre korrekt tråd og ekstrudersveising og kontrollere eget sveiseutstyr. Disse sveisemetodene benyttes i stor grad på plater og konstruksjoner innenfor havbruksnæring, fiskeoppdrett og bygg og anlegg
  Les mer
 • Kiwa tilbyr systematisk tilstandskontroll i henhold til forskrift om farlig stoff.
  Les mer
 • Kommunen skal føre tilsyn med fyringsanlegg for gass. Kurset er for dem som skal utføre tilsynet ved slike anlegg. Det retter seg særlig mot feieren, men passer også for andre som trenger å vite mer om hvilket regelverk og krav som stilles til bygging av gassanlegg.
  Les mer
 • Kiwa har flere stål- og sveiseinspektører som i tillegg er FROSIO-sertifiserte. Vi kan bistå med inspeksjon og veiledning gjennom hele prosessen, hjelpe deg med å avdekke feil og mangler som design- og malingsfeil, og stiller med nødvendig utstyr for å utføre kvalitetskontrollen.
  Les mer
 • Risk management er en sentral del av mange virksomheter. Bli sertifisert Risk Manager med dette kurset.
  Les mer
 • Kurset gjør deg i stand til å planlegge og lede revisjoner av ledelsessystemer iht. ISO 9001 kvalitetsledelse, ISO 14001 miljøledelse og ISO 45001 arbeidsmiljø.
  Les mer
 • E-læringskurs for deg som ønsker å lære mer om revisjon iht. ISO 19011. Lær hvordan du kan gjennomføre revisjoner på en effektiv og virkningsfull måte.
  Les mer
 • Du lærer å gjennomføre effektive risikovurderinger, for dermed å kunne møte myndigheters og forsikringsselskapers krav om risikovurderinger.
  Les mer
 • Våre rådgivere har spisskompetanse og lang erfaring med REACH regelverket. Vi kan hjelpe deg med å etterleve samtlige forskriftskrav – fra innledende rådgivning til gjennomføring.
  Les mer
 • Penetranttesting (PT) er en av testmetodene innen NDT. Metoden kan brukes på alle materialer som ikke er sugende eller porøse, og avdekker sprekker og andre feiltyper som bryter overflaten (eksempelvis porer). PT brukes også til lekkasjeprøvning. Kiwa er akkreditert for penetrantprøving etter ISO 3452.
  Les mer
 • Eksamensdag for kandidater som har gått FROSIO-kurs, men ikke tatt eller bestått eksamen
  Les mer
 • Vi hjelper bedrifter som ønsker å søke godkjenning i henhold til EMAS, EUs felleskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon.
  Les mer
 • Kurset fokuserer på viktige elementer ved det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet og gir forslag til tiltak som kan bidra til et helsefremmende arbeidsmiljø og god HMS - kultur i virksomheten.
  Les mer
 • Lærer deg verktøy for systematisk kartlegging av virksomhetens miljøprestasjon
  Les mer
 • Du lærer hvordan du kan bidra til å etablere et optimalt ergonomisk arbeidsmiljø og gode belysningsforhold på arbeidsplasser.
  Les mer
 • I henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn skal byggeier dokumentere at brannsikkerheten er tilfredsstillende. Kiwa kan hjelpe deg!
  Les mer