Lean Sort belte

  • Videregående

Lean Sort belte handler om hvordan man skal få til en god prosess for utvikling av Lean kultur i en organisasjon. En forbedringskultur bygges over tid og et viktig suksesskriterie er at arbeidet er lederstyrt og medarbeiderdrevet. Hvilke temaer som er viktig å lykkes med behandles i dette kurset.

  • Sertifisering
Lean Sort belte
Neste kurs : Kontakt oss for mer informasjon
I korte trekk:
  • Implementering av Lean
  • Lean Black Belt sertifisering
Kontakt oss
Kurssenteret
Kiwa Norge

The service was successfully added to your shopping cart

Lean Sort belte

Go to Cart
An error occurred while adding the item to the shopping cart

Go to Cart