GDPR i ledelsessystemet

  • Grunnleggende

Vi viser hvordan man praktisk kan håndtere de nye personvernreglene i organisasjonens ledelsessystem. Det du trenger å vite på én dag!

GDPR i ledelsessystemet
Neste kurs : Kontakt oss for mer informasjon
Kontakt oss
Kurssenteret
Kiwa Norge

The service was successfully added to your shopping cart

GDPR i ledelsessystemet

Go to Cart
An error occurred while adding the item to the shopping cart

Go to Cart