Bærekraft - Rådgivning 

Bærekraft.jpg

Hvilke bærekraftsmål skal vi ha, hva skal vi rapportere på, hvordan skal vi sikre at vi får de ansatte vi trenger, hva om leverandøren plutselig ikke kan levere, og hvordan skal vi håndtere økende krav fra samfunnet og myndigheter knyttet til bærekraft?  

Mange har behov for litt starthjelp når disse spørsmålene dukker på og vi i Kiwa har lang erfaring i å støtte virksomheter med rådgivning og kurs som bidrar til at veien blir litt enklere å gå. Våre rådgivere har god oversikt over hvilke krav du må forholde deg til, og hjelper deg med å sikre at du kommer godt i gang med bærekraftsarbeidet. Vi hjelper deg å få et godt grunnlag for å jobbe med og måle prosessene, samt rapportere på dem.

 

Hør vår podkast: Bærekraft med Kiwa

Kontakt oss

Rådgivningstjenester innen bærekraft

Kurs i bærekraft

Se alle
 • Virtuelt klasserom
 • 1 Dag(er)
Bærekraftsmål i strategien

Kurset gir deg en innføring i hvordan du kan identifisere relevante bærekraftsmål for din virksomhet og sikre samsvar med den øvrige strategien til virksomheten.

Les mer
 • Virtuelt klasserom
Bærekraftsrapportering

Du lærer hva som er nødvendig for å lykkes med bærekraftsrapportering.

Les mer
 • Virtuelt klasserom
 • 1 Dag(er)
Åpenhetsloven i praksis

Bruk kravene i Åpenhetsloven til å bli bedre kjent med leverandørene dine og etablere gode rutiner for å følge opp hva som kan påvirke deg.

Les mer

Våre bærekraftskonsulenter

Lin J. Hammer

Bærekraftsansvarlig 

 • Mange års leder – og forretningsutviklings erfaring på bærkraftsfeltet fra DNV og Kiwa

 • Bygget opp et kurssenter for sertifiseringsenheten, ledet personsertifiseringsenheten, bidratt til DNV sin ESG strategi, og ledet avdeling for bærekraftstjenester.

 • Nøkkelkompetanse på rådgivning innen strategi, implementering og rapportering av bærekraftskrav og metoder for å utføre vesentlighetsanalyse og dobbel vesentlighetsanalyse, aktsomhetsvurdering, samt prosjektledelse for samarbeidsprosjekter

 • Lang erfaring i å utvikle og gjennomføre kurs innen bærekraft, fasilitere workshops og GAP -analysearbeid hos kunder og har god kjennskap til ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 26000, samt relevante lovverk og krav knyttet til bærkraft

 • En erfaren foreleser, podkaster og representant i ulike fora som Næring for klima og Construction City Cluster, og deltaker i Standard Norge komiteen for ISO 53001 FNs bærekraftsmål

 • Lang erfaring fra utvikling fra akkreditert, ikke-akkreditert standard arbeid og utviklingsarbeid for sertifiseringsordninger

Karoline W. Maarud

Bærekraftskonsulent

 • Master i Business med spesialisering innen bærekraftig finans

 • Etterutdannet i ESRS og CSRD i Akademiet for Bærekrafts rapportering

 • Nøkkelkompetanse innen utforming og etablering av klimaregnskap og rapportering i henhold til internasjonale standarder og rammeverk, samt rapportering på Åpenhetsloven

 • God kjennskap til ISO 9001 og 14001

 • God erfaring innen kursing og opplæring av bærekrafts temaer

 • Komitemedlem i Standard Norge sin komite for ISO 53001 som tar for seg utarbeidelsen av ledelsessystemer for FNs bærekraftsmål

Internasjonalt arbeid

Som en global aktør med eksperter på området også internasjonalt, vil det være sannsynlig at teamet med rådgivere vil ha flere ressurser som kan støtte i gjennomføringen av ulike prosjekter.  

Slik jobber vi

 1. Oppstartmøte
  Vi starter prosjektet med å identifisere behovet for støtte og lage en tidsplan for arbeidet, noe som bidrar til å sikre fremgang. Vi blir enige om ansvarfordeling for de ulike arbeidsoppgavene, oppfølging, og avklarer spørsmål og hvilke tiltak vi skal gjennomføre dersom ting ikke går etter planen.
 2. Oppfølgingsmøter
  Gjennom rådgivningsperioden gjennomfører vi møter for å diskutere utfordringer som dukker opp, kalibrer planen og justerer etter behov.
 3. Avsluttende rapport
  Når oppdragsperioden nærmer seg slutten skriver vi en avsluttende rapport om arbeidet som er gjort. Rapporten kan brukes direkte inn i kommunikasjon rundt hvordan selskapet jobber med sine mål knyttet til bærekraftige aktiviteter.

Workshops

Våre workshops holdes av en bærekraftskonsulent og gjennomføres etter avtale med vår kunde. Det er viktig for oss at vi blir enige om hvilke/t mål vi har for samlingen og hvilke innspill vi ønsker å få.  Vi ønsker at workshopen skal bidra til å sikre at de riktige deltakerne er med og at resultatet får den ønskede effekten. Vårt arbeid starter med planlegging og avsluttes med en rapport som oppsummerer workshopen. 

Temaer for workshop
 • Startskudd for bærekraftsarbeid med ledergruppa
 • Startskudd for bærekraftsarbeid med de ansatte
 • Styrets ansvar for den ikke-finansielle rapporteringen
 • Knytte rapportering og virksomhetsstyring sammen
 • Kom i gang med leverandørarbeidet
 • Hva vil påvirke virksomheten vår det neste året?