Fordelene med EPD

  1. EPD-er er blant annet et viktig kriterie i sertifiseringsprogrammer for grønne bygninger som BREEAM, LEED, DGNB, BNB. 
  2. I noen land, inkludert Norge, er EPD-er obligatorisk for byggematerialer som betong, stål, tre og isolasjonsmaterialer.  
  3. Avhengig av nasjonale retningslinjer kan EPD-krav også finnes i sektorer som elektronikk og IT, tekstiler, matvarer og emballasje, 
  4. Det er økende etterspørsel og krav til EPD-er i forbindelse med offentlige anbudsprosesser. 
  5. EPD-er gjør det enkelt å svare på kundens behov og kan dermed føre til økt konkurranseevne. 

Utarbeid dine livssyklusanalyser og miljødeklarasjoner med R<Think  

Kiwa besitter et eget verktøy for beregning av livssyklusanalyser og miljødeklarasjoner, som heter Kiwa R<Think. R<Think er en programvareapplikasjon som gir virksomheter muligheten til å lage livssyklusanalyser og miljøproduktdeklarasjoner (EPD) for produktene og tjenestene sine i samsvar med internasjonale standarder, slik som ISO 14040/44 og ISO 14025.

R<Think er utviklet av eksperter i tråd med internasjonale standarder, og bidrar til at virksomheter kan beregne LCAs og EPDs på en kostnadseffektiv måte. Kiwa tilbyr ulike pakkeløsninger for selskaper for utarbeidelse av EPDer ved hjelp av R<Think. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat!  

EcoDesign 

Ecodesign er en tilnærming til design som integrerer miljøhensyn tidlig i produktutviklingsprosessen. Målet er å minimere miljøpåvirkningen gjennom hele produktets livssyklus, fra produksjon til bruk og avhending. Dette inkluderer valg av materialer, energieffektivitet, og en helhetlig vurdering av miljøpåvirkningen.

Med Kiwa sitt verktøy, R<Think, er det lettere å skape produkter som er mer bærekraftige, ressurseffektive, og som reduserer negativ innvirkning på miljøet. Denne tilnærmingen bidrar til å oppfylle både miljømessige mål og forbrukerbehov.

Hvorfor velge Kiwa?

  • Vi har lang erfaring og dype røtter i norsk industri 
  • Våre rådgivere er tett på markedet 
  • Vi har et sterkt faglig miljø, både nasjonalt og internasjonalt 
  • Kiwa tilbyr et robust og nyskapende EPD-verktøy, R<THiNK