Sertifisering

Sertifisering fra Kiwa er et bevis på at din bedrift jobber målrettet for å levere produkter og tjenester som møter markedets forventninger. Kom i gang med sertifisering i dag, og vis dine kunder at selskapet ditt er opptatt av å følge beste praksis. 

Filter
Tjeneste
Marked
Services (54 results)
Sertifisering av hardloddere iht. NS-EN 13585

Vi sertifiserer hardloddere iht. NS-EN 13585. Et loddesertifikat er gyldig i tre år forutsatt at det er oppdatert av sertifikatkoordinator hver 6. måned.

Les mer
Sertifisering av sveiseoperatører iht. NS-EN ISO 14732

Sertifisering av sveiseoperatører for smeltesveising og maskinstillere for motstandssveising ved fullmekanisert og automatisk sveising av metalliske materialer.

Les mer
Building area workers
ISO 45001 - Sertifisering av ledelsessystem for arbeidsmiljø

ISO 45001 er en anerkjent internasjonal standard for helse og sikkerhet på arbeidsplassen . Kiwa sertifiserer din bedrift i henhold til NS-ISO 45001.

Les mer
Welding Manufacturing
Kvalitetskrav til smeltesveising - ISO 3834-2

Denne delen av NS-EN ISO 3834 definerer omfattende kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer bade i verksteder og på anleggsplasser.

Les mer
Sertifisering av kjelpassere og kjeloperatører

Kiwa er akkreditert for sertifisering av kjelpassere og kjeloperatører iht. regelverket fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2, Kjelanlegg for damp og hetvannsystemer.

Les mer
Sertifisering av sveisere iht. NS-EN ISO 9606-1 Stål

Sertifisering av sveisere i henhold NS-EN ISO 9606-1 Stål.

Les mer
Sertifisering av sveisere iht. NS-EN ISO 9606-4 Nikkel

Sertifisering av sveisere i henhold til NS-EN ISO 9606 - Del 4: Nikkel og nikkellegeringer (ISO 9606-4:1999).

Les mer
Sertifisering iht. AWS D17.1/D17.1M

AWS D17.1 benyttes for sveising innen flyindustrien. Vi kan sertifisere dine ansatte.

Les mer
FG-201 Sertifisering - Automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

Kiwa kan bistå med å sertifisere din bedrift i henhold til FG -201 Automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer.

Les mer
Sertifisering iht. FG 900 – automatiske slokkesystemer

Sertifisering i henhold til FG -900 av personell som jobber med prosjektering, utførelse, kontroll og vedlikehold av automatiske slokkesystemer og sprinkleranlegg.

Les mer
IFS – International Featured Standards

IFS-standarden gjelder for produksjonsanlegg i bedrifter der næringsmidler behandles eller brukes.

Les mer
People are skydiving
IFS Broker

IFS Broker er en anerkjent standard for sertifisering av selskaper som markedsfører produkter som er laget av tredjepart.

Les mer
Pressure equipment control
CE-merking av trykkpåkjent utstyr

Kiwa er utpekt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap som teknisk kontrollorgan for trykkpåkjent utstyr.

Les mer
Safety Culture Ladder

Med sikkerhetsstandarden Safety Culture Ladder™ (SCL) kan du øke bevisstheten rundt sikkerhet og skape en trygg arbeidsplass.

Les mer
Sertifisering av NDT Operatører iht. NS-EN ISO 9712 / Nordtest

Vi sertifiserer NDT-operatører iht. NS-EN ISO 9712 / Nordtest. For å bli sertifisert NDT-operatør må du først ha gjennomført kurs innen ønsket NDT-metode.

Les mer
Sertifisering av driftsinspektører i henhold til NS 415-1

Kiwa har avsluttet sertifisering og fornyelser av sertifikater til driftsinspektører iht. NS 415-1.

Les mer
Sertifisering av sveiseinspektører i henhold til NS 477

Fra og med 1. januar 2021 er det ikke blitt foretatt sertifisering eller fornyelse etter standarden NS 477, da den er trukket tilbake.

Les mer
ISO 22000 – Sertifisering av ledelsessystem for mattrygghet

En ISO 22000-sertifisering med Kiwa sikrer kontroll på mathygiene, møter kundekrav og øker fortjenesten.

Les mer
Auditor in field of wind energy windmill
ISO 50001 - Sertifisering av styringssystem for energiledelse

Spar penger og skån miljøet med bedre energiledelse. En ISO 50001-sertifisering hjelper deg med å redusere energiforbruket, utslipp og andre miljøpåvirkninger.

Les mer
Sertifisering iht. Norsk Gassnorm

Vi sertifiserer montører, gassteknikere og faglig leder (prosjektering) i henhold til Norsk Gassnorm.

Les mer
Car repair, service with connected computer, information security at car repair shop.
SERMI-sertifisering

Snart må du som uavhengig aktør være SERMI-sertifisert for å få tilgang til sikkerhetsinformasjon som er nødvendig for reparasjon og vedlikehold av kjøretøy.

Les mer
A collection of fresh fruits
HACCP-sertifisering – Hazard Analysis and Critical Control Points

HACCP er en internasjonalt anerkjent metode for å styre risiko i forbindelse med mattrygghet. Relevant for alle organisasjoner uansett størrelse og posisjon i næringskjeden.

Les mer
Man points to growth in quality system
ISO 9001 - Sertifisering av kvalitetssystem

Implementer ISO 9001:2015 og bli i stand til å jobbe mer målrettet med bedriftens kvalitetssystem og prosesser. En ISO 9001-sertifisering kan bidra til økt effektivitet og kundetilfredshet - resultater som vil slå positivt ut på bunnlinjen.

Les mer