Vårt samfunnsansvar som Kiwa

Vi er Kiwa, en global aktør innen testing, inspeksjon og sertifisering (TIC). Vi opererer i hjertet av samfunnet: vårt mål er å skape tillit og ivareta folks helse og sikkerhet både på jobb og i hjemmet.

Vårt formål er å bidra til å gjøre produkter, prosesser, organisasjoner, bo- og arbeidsmiljøer så rene, sunne, trygge og bærekraftige som mulig. På denne måten skaper vi tillit, åpenhet og like vilkår for alle involverte parter, både private og offentlige.

For Kiwa betyr å oppfylle vårt samfunnsansvar (CSR) at vi lever opp til alle disse prinsippene i alt vi gjør, samt arbeider på bakgrunn av den tilliten vi fått av samfunnet rundt oss.

Vi har satt oss som mål å forbedre og bærekraftig utvikle samfunnet, både globalt og lokalt, til fordel for alle.

Paul Hesselink, CEO Kiwa

Paul Hesselink, CEO Kiwa. Foto.