Vår CSR-strategi

Det er satt ambisiøse forretningsmål for Kiwa mot 2022: videre vekst for å forbli et uavhengig selskap som tilbyr testing, inspeksjon og sertifisering, i tillegg til kurs- og konsulenttjenester. Det er like viktig for oss at CSR-målene våre er like ambisiøse for å bidra til ytterligere engasjement.

CSR Performance Ladder

Kiwa bruker CSR Performance Ladder, et styringssystem og sertifiseringsstandard for samfunnsansvar.

Vi har fire fokusråder for våre Kiwa-kontorer:

  • redusere CO2-avtrykket vårt
  • forbedre ansattes helse og tilfredshet
  • intensivere interessentenes stemme i vårt arbeid med samfunnsansvar
  • en bærekraftig utvikling av våre tjenester

Les mer om Kiwas anvendelse av CSR Performance Ladder

Våre CSR-ambisjoner er også relatert til og tilpasset FNs mål for bærekraftig utvikling (SDG). Disse målene adresserer de globale utfordringene vi står overfor.

Kvinnerlig medarbeider på appotek. Foto.

Våre generelle prinsipper

Det er mange måter å uttrykke samfunnsansvar på. Kiwa har valgt to generelle prinsipper som hvert av våre kontorer skal nå over tid.

  • I 2022 vil 80% av alle Kiwa-kontorer overholde CSR Performance Ladder Level 3. Ambisjonen er at kontorene rundt om i verden skal handle i henhold til nivå 3 i CSR Performance Ladder.
  • Kontorer som har iverksatt et kontinuerlig arbeid med CSR, nådd nivå 3 og blitt sertifisert i henhold til det, blir utfordret til å velge og etterleve minst 2 av FNs SDG-mål også lokalt.