CSR Performance Ladder

Kiwa bruker CSR Performance Ladder, et styringssystem og sertifiseringsstandard for samfunnsansvar.

Dette gir et objektivt bilde av i hvilken grad Kiwa har et CSR-styringssystem på plass der mål og resultater med hensyn til interessenters krav og forventninger styres på grunnlag av indikatorer. Disse 31 indikatorene dekker fagområdene mennesker, miljø og samfunn.

Det er satt opp et system for internrevisjon, i tillegg til at andre sertifiseringsinstitusjoner kontrollerer Kiwa eksternt. CSR Performance Ladder danner dermed grunnlaget for vårt samfunnsansvar.

En betydelig del av våre internasjonale kontorer er allerede sertifisert i henhold til denne standarden.

Når det gjelder vårt samfunnsansvar, fokuserer vi på fire viktige punkter.

Redusere CO2-fotavtrykket

CO2-avtrykk er en av verdens mest brukte indikatorer for bærekraft. Dette er også en indikator innenfor CSR Performance Ladder-ordningen. Vi tar sikte på å redusere hvert kontors CO2-avtrykk ved for eksempel å redusere avfall (produksjon), redusere energibruken og skaffe energi fra bærekraftige kilder.

Vindturbiner på et jorde. Foto

Å øke ansattes helse og tilfredshet

Kiwa-ansatte er selskapets mest verdifulle ressurs. Vi rekrutterer stadig nye kolleger, og arbeider kontinuerlig med at våre ansatte er tilfreds og forsetter i selskapet. Vi har derfor som mål å øke trivselen blant våre kolleger ved å investere i forbedringer i arbeidsforhold og personlig utvikling. Den internasjonale medarbeiderundersøkelsen fra HR-avdelingen er den viktigste pekeren på hvor tilfredse våre ansatte er.

Tett på interessentene

Som en del av samfunnet er våre ambisjoner også knyttet til våre interessenters meninger. Samfunnsansvar og ambisjoner står aldri på egen hånd. Vi har en rekke interessenter som kunder og aksjonerer aksjonærer til lokalsamfunn og myndigheter. Våre egne ambisjoner for arbeidet med samfunnsansvar tar derfor også hensyn til deres stemme og tilfredshet. Viktig spørsmål for oss er hva forventer de av oss, og hvordan vurderer de det vi gjør?

En bærekraftig utvikling av våre tjenester

Kiwa har som mål å være enda «grønnere» gjennom å gjøre våre produkter og tjenester enda mer bærekraftige. Med andre ord vi legger til bærekraftsindikatorer på dem. For å vise våre omgivelser at de tar et større bærekraftig steg gjennom å benytte seg av våre tjenester, har vi som mål å visualisere deres bærekraftsnivå.