Ledelse

Ledelsen i Norge

Navn Tittel E-post
Karsten Warloe Administrerende direktør karsten.warloe@kiwa.com
Marianne Lafton HR-direktør marianne.lafton@kiwa.com
Kjetil Grønevik CFO/Økonomidirektør kjetil.gronevik@kiwa.com
Laila Sande Direktør Kvalitet og HMS laila.sande@kiwa.com
Anne-Cathrine Sandø Direktør Marked og kommunikasjon anne-cathrine.sando@kiwa.com
Dag Jørstad Direktør Laboratorietjenester dag.jorstad@kiwa.com
Siv Emanuelsen Direktør Kurs og konsulenttjenester siv.emanuelsen@kiwa.com
Bjørnar Meland Direktør Inspeksjon bjornar.meland@kiwa.com
Lotti Jespersen Direktør Sertifisering lotti.jespersen@kiwa.com