Ledelse

Ledelsen i Norge

Navn Tittel E-post Telefon
Vibeke Strømme Admin.dir. vibeke.stromme@kiwa.com 474 00 525
Monica Ihle HR-direktør monica.ihle@kiwa.com 938 81 630 
Kjetil Grønevik CFO/Økonomidirektør kjetil.gronevik@kiwa.com 940 55 460
Laila Sande Direktør Kvalitet og HMS laila.sande@kiwa.com 934 59 865
Anne-Cathrine Sandø Direktør Marked og kommunikasjon anne-cathrine.sando@kiwa.com 414 53 191
Dag Jørstad Direktør Laboratorietjenester dag.jorstad@kiwa.com 920 56 209
Elisabeth Rose Direktør Kurs og konsulenttjenester elisabeth.rose@kiwa.com 970 60 384
Runar Meland Direktør Inspeksjon runar.meland@kiwa.com 913 14 910
Lotti Jespersen Direktør Sertifisering lotti.jespersen@kiwa.com 469 83 809