Ledelse

Ledelsen i Norge

Navn Tittel E-post Telefon
Karsten Warloe Int.admin.dir. karsten.warloe@kiwa.com 950 28 339
Monica Ihle HR-direktør monica.ihle@kiwa.com 938 81 630 
Kjetil Grønevik CFO/Økonomidirektør kjetil.gronevik@kiwa.com 940 55 460
Laila Sande Direktør Kvalitet og HMS laila.sande@kiwa.com 934 59 865
Anne-Cathrine Sandø Direktør Marked og kommunikasjon anne-cathrine.sando@kiwa.com 414 53 191
Dag Jørstad Direktør Laboratorietjenester dag.jorstad@kiwa.com 920 56 209
Dag Jørstad Direktør Kurs og konsulenttjenester dag.jorstad@kiwa.com 920 56 209
Bjørnar Meland Direktør Inspeksjon bjornar.meland@kiwa.com 911 53 102
Lotti Jespersen Direktør Sertifisering lotti.jespersen@kiwa.com 469 83 809