Ledelse

Ledelsen i Norge

Navn Tittel E-post Telefon
Vibeke Strømme Admin.dir. vst@ti.no 474 00 525
Monica Ihle HR-direktør mih@ti.no 938 81 630 
Kjetil Grønevik CFO/Økonomidirektør kgr2@ti.no 940 55 460
Laila Sande Kvalitet- og HMS-sjef lsa@ti.no 934 59 865
Anne-Cathrine Sandø Direktør Marked og kommunikasjon asa2@ti.no 414 53 191
Dag Jørstad Direktør Laboratorietjenester djo@ti.no 920 56 209
Runar Meland Direktør Inspeksjon runar.meland@inspecta.no 913 14 910
Jørn Are Granerud Daglig leder, Kiwa TI Sertifisering jgr@ti.no 959 59 696