100 år i Norge

I et helt århundre har vi bistått bedrifter med å forbedre seg og sine produkter og tjenester. Gjennom tidene har vi kontinuerlig utviklet våre tjenester i takt med endringene i industrien og befestet vår posisjon som en ledende leverandør av testing, inspeksjon, kalibrering, sertifisering og relatert opplæring. 

En foretrukket leverandør

Vi er kjent i markedet for å ha dyktige fagfolk, et bredt og ettertraktet tjenestetilbud og leveranser med høy kvalitet. Dette gjør at vi får lov til å samarbeide med de største og mest vellykkede selskapene i Norge og bidra til deres vekst. 

Gjennom tusenvis av kundeoppdrag har vi opparbeidet oss verdifull erfaring og kompetanse. Fellesnevneren for tjenestene våre er at de skal gjøre din bedrift i stand til å møte krav og forventninger til kvalitet, kompetanse, risiko og sikkerhet.

Kiwa har dype røtter i norsk industri.  Vi har kontinuerlig utviklet sine tjenester i takt med endringene i industrien. På veien har vi gjort flere oppkjøp for å befeste vår posisjon som en ledende aktør i TIC-bransjen (Testing, Inspeksjon og Sertifisering).

Historie

Våren 2021 markerer vi et nytt kapittel i vår historie. Vi har samlet all vår aktivitet innen testing, inspeksjon og sertifisering i ett selskap, Kiwa AS. Samtidig viderefører vi leveransen av kurs og konsulenttjenester gjennom vårt nyopprettede selskap Kiwa Kompetanse AS.

På denne måten tilbyr vi kundene økt kundeverdi gjennom å være en helhetlig TIC-aktør i markedet med tilhørende kurs- og konsulenttjenester.

Kiwa Kompetanse AS vil fortsette å levere og utvikle kurs både i klasserom og online. Vi har fokus på å utvikle nye digitale leveransemodeller og arbeide videre med livslang læring for våre kurskunder.

Kiwa Teknologisk Institutt AS

Teknologisk Institutts historie strekker seg tilbake til Statens Teknologiske Institutt (STI), som ble stiftet i 1917. Formålet var å hjelpe mindre industri og næringsvirksomhet i konkurranse med storindustri. Virkemidlene var fagskoler med korte kurs, forsøksvirksomhet, utstillinger og konsulentvirksomhet.

Tett samarbeid med bransjeorganisasjoner
Det var helt fra starten av nær kontakt mellom STI og arbeids- og næringslivsorganisasjonene. Fagavdelingene ved instituttet ble for en stor del opprettet i samarbeid med og etter initiativ fra de forskjellige bransjeorganisasjonene. STI har hatt en viktig rolle i innføringen av nye arbeidsmetoder og ny teknologi i norske industribedrifter.

På femtitallet og framover opprettet STI distriktsavdelinger og lokalkontorer flere steder i landet. De lokale avdelingene jobbet først og fremst med rådgivning, kurs og bedriftsledersamlinger for
de lokale bedriftene.

Laboratorievirksomhet på Kongsberg
I 1979 etablerte STI en avdeling på Kongsberg og innledet et samarbeid med Kongsberg Våpenfabrikk og Kongsberg ingeniørhøgskole om et brukersenter med moderne produksjonsutstyr.
I 1987 ble laboratorievirksomheten til Kongsberg Våpenfabrikk solgt ut og endte etter hvert opp som selskapet Kongsberg FIMAS AS. Dette var i sin tid landets ledende leverandør innen kalibrering og materialteknologi.

På åttitallet ble STI skilt fra staten, i likhet med flere andre offentlige institusjoner. Navnet ble endret til Teknologisk Institutt (TI).

I 2001 slo Teknologisk Institutt og Kongsberg FIMAS sammen sine virksomheter innen kalibrering og materialteknologi og dannet Teknologisk Institutt Laboratorietjenester as (TIL).

I 2004 fusjonerte TI og TIL, og selskapet videreførte navnet Teknologisk Institutt as.

Ledende leverandør i TIC-bransjen
TI har kontinuerlig utviklet sine tjenester i takt med endringene i industrien. På veien har vi gjort flere oppkjøp for å befeste vår posisjon som en ledende nasjonal aktør i TIC-bransjen (Testing, inspeksjon og sertifisering).

Høsten 2015 ble Teknologisk Institutt kjøpt av Kiwa. I likhet med TI har Kiwa røtter i offentlig virksomhet: Det nederlandske vannverket opprettet selskapet i 1948 for sertifisering og testing av drikkevann.

Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS

Kravene til norske bedrifter om å levere varer og tjenester med dokumentert kvalitet økte stadig, og behovet for TIs tjenester innen måling og sertifisering ble større, særlig blant små bedrifter uten egne laboratorier. Allerede tidlig på sekstitallet arrangerte STI sertifiseringskurs for sveisere.

Akkreditert sertifisering
Krav om sertifisering etter internasjonale standarder ble etter hvert også sterkere. TI opprettet en egen avdeling for internasjonal sertifisering i 1992. I 1994 ble avdelingen akkreditert for å sertifisere bedrifters kvalitetssystemer i henhold til ISO 9000-standarden. For å ivareta Norsk Akkrediterings krav til uavhengighet ble TI Sertifisering skilt ut som et eget AS i 1996. TI Sertifisering kan skryte av å ha sertifisert landets første ISO 9000-sertifiserte avis (Valdres), den første bedriften innen bioteknologi (DIATEK AS) og det første ISO 9000-sertifiserte flyselskapet (Guard Air).

I 1997 ble TI Sertifisering akkreditert for miljøsertifisering (ISO 14001) og miljøkontroll (EMAS).

Teknisk kontrollorgan
Teknologisk Institutt Sertifisering ble i 2001 utpekt som teknisk kontrollorgan for trykkpåkjent utstyr. 

Et teknisk kontrollorgan er et uavhengig organ som utpekes av myndighetene i EU/EØS-landene.
I Norge utnevner de ulike direktoratene tekniske kontrollorgan som faller inn under eget ansvarsområde. I offisielle direktiver/forordninger betegnes teknisk kontrollorgan på engelsk som «Notified Body».

  1. juni 2014 ble TI Sertifisering også utpekt som teknisk kontrollorgan for lastbærende stål- og aluminiumskomponenter som skal benyttes i bygningskonstruksjoner i Norge.

Kiwa Inspecta AS

Inspectas historie starter i 1975. For å sikre trykktanker og andre sikkerhetskritiske gjenstander opprettet den finske stat Det tekniske inspeksjonssenteret (Teknillinen tarkastuslaitos, TTL). Samme år kom en ny svensk lov angående nasjonale teststeder og i 1977 ble Statens Anläggningsprovning dannet i Sverige.

Deregulering i inspeksjonsmarkedet
På 1990-tallet begynte mange land å oppheve reguleringene i inspeksjonsmarkedet. Statseide inspeksjonsselskaper privatiseres for å oppnå mer konkurranse. I 1995 ble monopolet på det svenske inspeksjonsmarkedet opphevet og Svensk Anläggningsprovning endret navn til SAQ Kontroll AB, senere overtatt av DNV Sverige.

I januar 1998 ble også det finske markedet deregulert og samtidig ble Inspecta opprettet.

Internasjonal vekst
I 2000 overtok Inspecta Huber Testing Oy, det ledende selskapet innenfor ikke-destruktiv prøving i Finland. Inspectas virksomhet utenfor Finland begynte i 2005 i Latvia. Sverige ble en del av gruppens virkeområde i 2006, da Inspecta overtok industridivisjonen til DNV i Sverige, med ca 500 ansatte. Siden den gang har Inspecta vokst både organisk og ved oppkjøp i Finland, Sverige, Latvia, Estland, Danmark, Litauen og Norge. Til Norge kom Inspecta i 2009. Her i landet har Inspecta vokst gjennom flere oppkjøp av norske inspeksjons- og testselskaper.

I 2015 ble Inspecta en del av ACTA*, det nederlandske eierselskapet til Kiwa. I løpet av 2016 og 2017 endret Inspecta navnet til Kiwa Inspecta. Inspeksjonsdelen av konsernet har virksomhet i Finland, Sverige, Latvia, Estland, Danmark, Litauen, Polen Nederland og Norge.