Beveren og Kiwa

Selskapene i Kiwa-konsernet er like varierte som markedene og kundene vi betjener. I vår merkevare spiller maskotet, beveren, en viktig rolle. Den skiller oss fra andre TIC-selskap i markedet, og preger for fullt vår visuelle profil.

En tydelig merkevare

En logo har gjerne til hensikt å beskrive selskapets identitet og gi en pekepinn på bedriftens aktiviteter. Vi ønsket en varm og vennlig logo, som samtidig var egnet til å beskrive selskapet. Valget falt derfor på beveren. Kiwa-beveren inngår i en tydelig og frisk bedriftsprofil som uttrykker vår sunne natur, våre dynamiske markeder, vår profesjonelle innstilling og vår redelighet.

Maskoten vår

Maskoten vår, beveren, er uløselig knyttet til mange av våre verdier. I likhet med beveren har vi alltid arbeidet med vann. Bevere er i tillegg kjent for å bygge demninger, ikke ulikt det vi driver med – selv om vi også arbeider innenfor mange andre sektorer – som bygg- og anleggsbransjen.

Beveren lever kun i sunne og bærekraftige økosystemer, nøyaktig det flere av våre tjenester har til hensikt å skape. Den er også kjent som en dyktig ingeniør. Når beveren organiserer sitt nærmiljø, gjør den dette med en effektivitet og tekniske ferdigheter som skiller den fra mange andre levende skapninger. Kort sagt er beveren en solid, vennlig og hardtarbeidende skapning. Dette er egenskaper vi i Kiwa deler med den!

Beverdata

Familie: Castoridae
Slekt: Castor
Art: Castor fiber eller europeisk bever
Vekt: 20-30kg
Lengde: opptil 130 cm, medregnet halen på opptil 30 cm
Næring: rent vegetarisk med en forkjærlighet for løvtrær og vannplanter
Næringsinntak: ca. 300 kg per år
Behov for tre: ca. 2 000 til 3 000 kg per år
Territorium: elver: helst i hytter og huler
Territoriets størrelse: 2-3 km elvebredd
Maksimal levealder: 20-25 år
Kjønnsmoden: etter 2 år
Avkom: 2 til 3 unger en gang i året

Etiske retningslinjer

Opptre profesjonelt. Opptre med integritet i forretninger. Ivareta klientenes omdømme så vel som vårt eget. Behandle mennesker og miljø på en ærlig og respektfull måte. Opptre på en samfunnsansvarlig måte. Samarbeide og tenke på hvordan vi arbeider. Ta i betraktning de etiske aspektene ved det vi gjør. Disse verdiene høres ut som sunn fornuft. Dermed er det bare logisk at vi holder dem i hevd i det daglige og er stolte over at våre produkter og tjenester bringer merverdi ved å bidra til å skape tillit til produkter, prosesser og organisasjoner.

Kiwas etiske retningslinjer skal etterleves av våre ansatte og en erklæring overfor våre kunder, samarbeidspartnere og interessenter.

Kiwas etiske retningslinjer (pdf)