Redegjørelse iht. åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Loven skal også sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi er Kiwa, en global aktør innen testing, inspeksjon og sertifisering (TIC). Vi opererer i hjertet av samfunnet: vårt mål er å skape tillit og ivareta folks helse og sikkerhet både på jobb og i hjemmet.

Last ned vår aktsomhetserklæring her