17 mars 2022

Kontrollerer heis i Innlandet

HamarView.jpg

Hamar er administrasjonssenter for Innlandet. Alle heiser fylkeskommunen eier, blir kontrollert jevnlig av Kiwa. (Foto: iStock)

For Innlandet fylkeskommune er trygge og driftssikre heiser en viktig del av sikkerhetsarbeidet. Kiwa har avtale om å utføre regelmessig kontroll av alle fylkeskommunale heiser i området.

Avtalen, som omfatter lovpålagt periodisk sikkerhetskontroll av heis, ble nylig forlenget til ut 2025. Innlandet er den første fylkeskommunen som har lagt kjøp av heiskontroll ut på anbud.

Øystein Sætrang, seksjonssjef for anskaffelser, forteller at fylkeskommunen legger prestisje i å lage gode grunnlag for anbudskonkurranser og gjennomføre ryddige innkjøpsprosesser.

- Hovedregelen er at alle kjøp over 100 000 kr skal settes ut på anbud. Siden det er mer enn én tilbyder av heiskontroll, var dette kjøpet ingen særstilling i så måte. Så da ble det konkurranse. Tilbudene ble vektet på pris og kvalitet, og etter en samlet vurdering var det Kiwa som kom best ut, sier Sætrang.

Les mer om Kiwas tjenester innen heiskontroll.

Lovpålagte heisinspeksjoner

Stein Erik Westvold er en av seks områdesjefer i seksjon for drift og vedlikehold. Han har ansvar for teknisk drift av fylkeskommunens bygg i området som omfatter Hamar, Ringsaker og Stange kommune. Bygningsmassen består av både videregående skoler, kulturbygg, kontorer og administrasjonsbygg.

Westvold gir uttrykk for at avtalen med Kiwa fungerer godt og blir fulgt opp regelmessig av Kiwas inspektører.

- Kiwa kontakter oss når det er tid for inspeksjon. Ifølge Byggteknisk forskrift skal alle heiser kontrolleres av et godkjent sikkerhetskontrollorgan hvert andre år. I tillegg kommer servicekontrollene som gjøres av heisleverandørene. Så heisene våre er kanskje det som blir kontrollert oftest. Vi må også fremvise dokumentasjon ved tilsyn, både for våre interne kontroller og kontrollene som Kiwa utfører, understreker Westvold.

Sikkerhet i søkelyset

Westvold forteller at heiskontroll utgjør en viktig del av sikkerhetsarbeidet i fylkeskommunen. Han fortsetter:

- Vi har blant annet særlig fokus på brannsikkerhet. Det ligger for eksempel i internkontrollrutinene våre at vi jevnlig sjekker at rømningsveier ikke er blokkert og at alarmknappen i heisene virker.

Praktisk kundeportal på nett

Westvold fremhever Kiwas kundeportal for heisinspeksjon. Her blir rapporter fra heiskontrollene publisert, og sendes til nasjonalt installasjonsregister (NIREG) og til heiseier rett etter at kontrollen er gjennomført. Bilder legges ved rapporten der det er relevant.

- Kundeportalen til Kiwa er et nyttig verktøy for meg. Her ser jeg status på inspeksjonene og eventuelle mangler som må utbedres. Det gir meg en god oversikt, sier Westvold.