Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi tør påstå at vi kan hjelpe deg med det meste som har å gjøre med rådgivning, opplæring og dokumentasjon av kjemikalier. Bruk veilederen under for å finne det du er på jakt etter.

Kjemikaliehåndtering
Vi kan hjelpe deg med alt innen kurs, rådgivning og dokumentasjon av kjemikalier. Vi sørger for at du og dine kunder får en lovlig, trygg og bærekraftig kjemikaliehåndtering.

Hvordan lykkes?
Det er strenge og omfattende regelverkskrav knyttet til dokumentasjon, merking, bruk og laging av kjemikalier. For å lykkes må man tenke helhetlig og jobbe kontinuerlig og dedikert.

Alle tjenester innen kjemi

Nedover finner du alle våre tjenester, men ta kontakt hvis du ikke fant akkurat det du trengte. Hvis det omhandler kjemikalier kan vi mest sannsynlig hjelpe deg.

 • Har du oversikt over hvilke kjemikalier dere faktisk har? Hender det at kjemikalier blir brukt uten å settes på plass igjen, eller at noen anskaffer et kjemikalie uten å følge innkjøpsrutinene?
  Les mer
 • Har dere kontroll på kjemikaliene i egen bedrift? Et stoffkartotek er nøkkelen for å sikre en forskriftsmessig og trygg håndtering og oppbevaring av kjemikalier.
  Les mer
 • Kjenner du til alle krav ved import eller salg av biocider? Våre kjemikalierådgivere hjelper deg å få kontroll!
  Les mer
 • Kiwas kjemikaliesjekk - en pakkeløsning for deg som vil vite status på egen kjemikaliehåndtering
  Les mer
 • Onlinekurs i trygg kjemikaliehåndtering. Dette er kurspakken for deg som omgås eller bruker kjemikalier og ønsker en grunnleggende forståelse, økt kunnskap og praktisk opplæring i kjemikaliehåndtering.
  Les mer
 • Kosmetiske produkter kan inneholde skadelige eller allergifremkallende stoffer, og er derfor omfattet av et eget regelverk som reguleres av Mattilsynet. Kiwas rådgivere tilfredsstiller de nødvendige kravene om kompetanse, og hjelper deg med å etterleve kravene.
  Les mer
 • Kiwas erfarne rådgivere bistår daglig bedrifter med å utarbeide sikkerhetsdatablader som tilfredsstiller norske og europeiske regelverk.
  Les mer
 • Kiwa hjelper deg med melding om klassifisering og merking av stoffer til det europeiske kjemikaliebyrådet ECHA. Våre rådgivere har lang erfaring med REACH og CLP-regelverket.
  Les mer
 • Kurset lærer deg generelt om hvilke farer kjemikalier potensielt kan representere, og hvordan du identifiserer farene ved hvert enkelt kjemikalie på arbeidsplassen din.
  Les mer
 • Kurset vil gi deg en generell innføring i trygg kjemikaliehåndtering. Her er din og dine kollegaers sikkerhet i fokus, og vi vil se på hvilke konkrete tiltak som må gjøres for å håndtere, lagre og avhende ulike kjemikalier trygt.
  Les mer
 • En kvalitetskontroll utført av Kiwa sikrer at dine sikkerhetsdatablader er av tilfredsstillende kvalitet og oppfyller regelverket.
  Les mer
 • Vi hjelper daglig bedrifter med å deklarere kjemikalier til produktregisteret ved Miljødirektoratet.
  Les mer
 • Våre rådgivere har spisskompetanse og lang erfaring med REACH regelverket. Vi kan hjelpe deg med å etterleve samtlige forskriftskrav – fra innledende rådgivning til gjennomføring.
  Les mer
 • Det er krav i Farlig gods-regelverket at personer som har arbeidsoppgaver i forbindelse med transport av farlig gods skal ha opplæring i kravene som svarer til deres ansvar og arbeidsoppgaver.
  Les mer
 • Ta vårt bedriftsinterne kurs i kjemikaliehåndtering, og oppfyll kravet om at alle ansatte som jobber med kjemikalier skal ha opplæring.
  Les mer
 • Våre rådgivere har lang erfaring med regelverket for transport av farlig gods (ADR/RID). Vi hjelper deg med å oppfylle kravene, og du kan leie en av våre sikkerhetsrådgivere på årlig basis.
  Les mer
 • Våre rådgivere kan bistå med risikovurdering gjennom skreddersydde løsninger som passer for dere.
  Les mer
 • Få kontroll på kjemikaliehåndteringen med elektronisk stoffkartotek fra Kiwa. Kiwa Impact er enkelt, brukervennlig, lett tilgjengelig på alle plattformer og gir ubegrenset tilgang til alle ansatte i bedriften.
  Les mer
 • I dette kurset vil vi se på hvilke avsnitt som er viktige for nettopp deg, slik at du ikke utsetter deg selv eller andre for fare. Du vil også lære hva et stoffkartotek er, og forstå viktigheten av å holde informasjon oppdatert.
  Les mer
 • Våre rådgivere har bred teoretisk og praktisk erfaring med kjemikalier til offshorebransjen. Vi hjelper dere med å innhente nødvendig informasjon og registrere i samsvar med HOCNF.
  Les mer