30 august 2018

Omfattende feilmerking av kjemikalier

Farepiktogrammer-på-beholder

Et av resultatene fra myndighetenes pågående tilsynsaksjon er at det er store avvik i merking av farlige kjemikalier. Så mye som en av fem kjemikalier er feil eller mangelfullt merket.

Ifølge Miljødirektoratets hjemmesider ble nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat-, sports-, hobby-, bil- og båtbutikker kontrollert i den landsdekkende aksjonen.

- Korrekt merking av farlige kjemikalier er helt essensielt for at man som bruker skal kunne sikre seg mot uønskede hendelser og helseskader, uttaler Tonje Rongved, gruppeleder for kjemi ved Kiwa.

- Det er skremmende at så mange ikke kvalitetssikrer informasjonen på etiketten. Vi retter daglig opp feil og mangler i sikkerhetsdatablader og på etiketter for våre kunder, slik at de kan føle seg trygge på at de gir fra seg riktig informasjon om kjemikaliene, sier Rongved.

Årets tilsynsaksjon avslørte også at det fortsatt er kjemikalier ute på markedet som har gammel merking og som ikke er merket etter CLP-forskriften om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer og stoffblandinger.

Hva kan Kiwa hjelpe deg med?

  • Kvalitetskontroll av etiketter og sikkerhetsdatablad
  • Etikettforslag for dine kjemikalier
  • Leverandørkontakt for å sikre at de oppfyller sine REACH-forpliktelser
  • Internkontrollrutiner