Kjemikaliehåndtering

Er din bedrift opptatt av å møte kravene i kjemikalielovgivningen? Vi har kursene som gir konkrete og nyttige tips til hvordan dere etterlever kjemikalieregelverket.

Kiwa har et stort fagmiljø med spisskompetanse på gjeldende lover og regelverk og tilbyr skreddersydde kurs tilpasset deres behov.

Filter
Undervisningsform
Nivå
Sted
Kurs (6 results)
  • Virtuelt klasserom
  • 1 dag
ADR 1.3 Farlig gods-opplæring

Det er krav i Farlig gods-regelverket at personer som har arbeidsoppgaver i forbindelse med transport av farlig gods skal ha opplæring i kravene som svarer til deres ansvar og arbeidsoppgaver.

Les mer
  • Nettkurs - start når du vil
E-læringskurs om kosmetikk

E-læringskurs i kosmetikk gir en god innføring i krav du må kjenne til hvis du skal lage og/eller selge kosmetikk. Kurset passer for små og store virksomheter som driver med produksjon og/eller salg av kosmetikkprodukter, eller som planlegger å starte med dette.

Les mer
  • Nyhet
  • Nettkurs - start når du vil
  • 31 dager
Kjemikaliehåndtering

E-læringskurs for deg som omgås eller bruker kjemikalier.

Les mer
  • Nettkurs - start når du vil
Kjemikalier – Introduksjon til plikter og krav (e-læring)

Ta vårt e-læringskurs for deg med kjemikalieansvar, og lær deg de viktigste lovene og forskriftene på kjemikalieområdet.

Les mer
  • Klasserom - Virtuelt klasserom
  • 5 dager
Kjemisk helsefare og bærekraftig kjemikaliehåndtering (V130)

Du lærer hvordan bedrifter kan lykkes med bærekraftig kjemikaliehåndtering og å redusere helse- og miljøfarer knyttet til kjemikaliebruk.

Les mer
  • Virtuelt klasserom
Kurs i risikovurdering av kjemikalier

I dette online videokurset får du konkrete og nyttige tips til hvordan dere kan gjennomføre risikovurdering og substitusjon av kjemikaliene deres!

Les mer