Lean

Våre Lean kurs gir deg kunnskap om hvordan du kan høste de mange fordelene av å arbeide med Lean i egen bedrift. Våre kursledere har lang praktisk erfaring fra Lean i ulike bedrifter og bransjer. 

Anbefalte kurs

  • Sertifisering
  • Populært
  Lean Gult Belte

  Forbedringsarbeidet er sentralt og helt nødvendig i alle virksomheter, og Lean er den mest brukte metoden i dette arbeidet, også internasjonalt. På vårt kurs får du den grunnleggende kompetansen om de viktigste verktøyene i Lean-metodikken.

  Les mer
  • Sertifisering
  Lean Grønt belte

  Lean Grønt belte fra Kiwa er det rette valget for deg som skal lede forbedringsarbeid i egen enhet. Dette er et fordypningskurs i Lean og bygger på Lean Gult Belte.

  Les mer
  • Sertifisering
  Lean Sort belte

  Etter dette kurset vil du være en sentral ressurs innen Lean, enten som leder eller du har et ansvar som Lean manager. Du skal være i stand til å utarbeide en god plan, lede arbeidet og sikre en god implementering av Lean i bedriften din.

  Les mer
Filter
Undervisningsform
Nivå
Sted
Kurs
 • Populært
 • Gratis
Lean Hvitt Belte
 • Nettkurs - start når du vil
Lean Hvitt Belte

Lean Hvitt Belte er et gratis e-læringskurs utviklet for deg som ønsker grunnleggende kunnskap om Lean. Få et innblikk i alle fordelene din virksomhet kan oppnå med å jobbe Lean!

Les mer
 • Sertifisering
 • Populært
Lean Gult Belte
 • Klasserom
 • 2 dager
 • fra kr 11 300
Lean Gult Belte

Forbedringsarbeidet er sentralt og helt nødvendig i alle virksomheter, og Lean er den mest brukte metoden i dette arbeidet, også internasjonalt. På vårt kurs får du den grunnleggende kompetansen om de viktigste verktøyene i Lean-metodikken.

Les mer
 • Sertifisering
Lean Grønt belte
 • Klasserom
 • 2 dager
 • fra kr 11 300
Lean Grønt belte

Lean Grønt belte fra Kiwa er det rette valget for deg som skal lede forbedringsarbeid i egen enhet. Dette er et fordypningskurs i Lean og bygger på Lean Gult Belte.

Les mer
« Jeg synes kurset var godt bygd opp med bra progresjon og fremdrift i materialet slik at vi som deltok hele tiden måtte være "på" for å holde tritt med kursholdere! Innholdet var interessant og jeg fant nye måter å tallfeste og vurdere egne prestasjoner. Vår bedrift har allerede foretatt de første observasjoner og funnet måltall som vi ønsker å forbedre gjennom hva vi lærte på kurset.»
Erling Rosenlund, Produksjonsleder, Westgaard
 • Sertifisering
Lean Sort belte
 • Klasserom
 • 8 dager
 • fra kr 41 850
Lean Sort belte

Etter dette kurset vil du være en sentral ressurs innen Lean, enten som leder eller du har et ansvar som Lean manager. Du skal være i stand til å utarbeide en god plan, lede arbeidet og sikre en god implementering av Lean i bedriften din.

Les mer
A3 problemløsning
 • Bedriftsinternt
A3 problemløsning

Lær hvordan dere løser problemene en gang for alle med A3 problemløsning!

Les mer
Lean-spillet - Hvordan jakte forbedringer
 • Klasserom
Lean-spillet - Hvordan jakte forbedringer

Lean-spillet er en engasjerende gruppeaktivitet hvor man med LEGO®-klosser visualiserer arbeidsprosesser og jakter på forbedringer i henhold til Lean-prinsipper.

Les mer
Prosesskartlegging og verdistrømsanalyse (VSA/VSM)
 • Bedriftsinternt
Prosesskartlegging og verdistrømsanalyse (VSA/VSM)

Du lærer verktøy og metoder for prosessoptimalisering ved hjelp av prosesskartlegging og verdistrømsanalyse. Dette kurset holdes på forespørsel og kan skreddersys din bedrift.

Les mer
Rotårsaksanalyse
 • Bedriftsinternt
Rotårsaksanalyse

God problemløsning krever at vi søker rotårsaken til et problem. Å forstå de virkelige årsakene til et problem gjør at effektive mottiltak kan iverksettes. Dette kurset vil bidra til at du når dine mål raskere og det vil gi deg interessant læring og dypere innsikt i egne prosesser.

Les mer
Tavlemøte
 • Bedriftsinternt
Tavlemøte

Tavlemøter er selve nerven i Lean. Bedrifter som lykkes med Lean bruker tavlemøter aktivt som møteplass for daglig styring, planlegging og oppfølging, nøkkeltall (KPI’er) problemløsning og forbedringer på alle nivåer i bedriften

Les mer

Kurs i Lean - Fra nybegynner til ekspert

Vi har Lean-kursene for deg, enten du er nybegynner i faget eller har erfaring med Lean fra tidligere. Hvis du er helt fersk i faget anbefaler vi at du starter med Lean Hvitt Belte, et gratis introduksjonskurs til Lean. Deretter er du klar til å starte på Lean Gult Belte. Under kan du lese mer om våre Lean-kurs. 

LeanBelter_LandingPage.jpg

Anbefalt kompetanse i en Lean-virksomhet

For å lykkes med Lean må det arbeides aktivt innen utvikling av Lean metoder og verktøyLean ledelse og Lean kultur. Det er viktig å sikre seg tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innen disse områdene. Under har vi skissert kompetansebehovet i en typisk "Lean-virksomhet".

Kompetanse i en Leanvirksomhet.jpg

Leanskolen

Leanskolen er en praktisk Lean-opplæring med teoretisk forankring. Du danner nettverk med de andre kursdeltakerne fra ulike bransjer. Gjennom erfaringsdeling, diskusjoner og gruppearbeid vil du lære mer og raskere enn å ved lese lærebøker.

Du får tittelen Lean Manager ved å fullføre tre kurs:

 • Lean Gult Belte
 • Lean Grønt Belte
 • Lean Sort Belte

Hva er Lean?

Lean handler om å fokusere på verdiskapende aktiviteter, redusere sløsing og gjøre prosessene mer effektive. Ved å ha fokus på det som skaper verdi for kunden skaper du effektive arbeids- og informasjonsprosesser. Med Lean som tankesett har utallige bedrifter og organisasjoner realisert store gevinster i form av økt produktivitet, bedre kvalitet, bedre leveringspresisjon og bedre HMS-prestasjoner.

Lean er en videreføring av en filosofi som ble industrialisert og satt sammen i japansk bilindustri for over 50 år siden. Mangel på kvalifisert arbeidskraft gjorde det nødvendig å optimalisere arbeidsprosessene, og man begynte å fokusere på de aktivitetene som ga økt kundeverdi. Det ble observert at masseproduksjon resulterte i sløsing med tid, menneskelig innsats, plass, materialer og menneskelig potensiale. Den japanske motvekten til masseproduksjon danner grunnlaget for den filosofien vi i dag kaller Lean.

De siste årene har Lean gjort sitt inntog i servicebedrifter, offentlige kontorer og helsevesen, og er antagelig den mest brukte tilnærmingen til forbedringsprosesser i organisasjoner i dag.

Implementering av Lean kan blant annet gi:

 • Økt lønnsomhet
 • Økt produktivitet
 • Effektivisering uten fokus på nedbemanning
 • Kontinuerlig læring
 • Større kundetilfredshet
 • Kvalitetssikring i alle ledd
 • Lavere operasjonelle kostnader
 • Forbedret arbeidsforhold for de ansatte
 • Redusert sykefravær
 • Redusert gjennomløpstid
 • Redusert lager