Lean Grønt belte

  • Videregående

Lean Grønt belte er for deg som jobber i offentlig eller privat sektor og som vil forbedre arbeidsprosesser i egen enhet med mål om å fjerne det som ikke skaper verdi og minske variasjon.

  • Sertifisering
Lean Grønt belte
Neste kurs : Kontakt oss for mer informasjon
I korte trekk:
  • Lede forbedringsprosjekter med selvtillit
  • Øk enhetens produktivitet
  • Bli sertifisert
Kontakt oss
Kurssenteret
Kiwa Norge

The service was successfully added to your shopping cart

Lean Grønt belte

Go to Cart
An error occurred while adding the item to the shopping cart

Go to Cart