Lean Grønt belte

  • Videregående

Lean Grønt belte er for deg som jobber i offentlig eller privat sektor og som vil forbedre arbeidsprosesser i egen enhet med mål om å fjerne det som ikke skaper verdi og minske variasjon.

  • Sertifisering
Lean Grønt belte
Neste kurs : Kontakt oss for mer informasjon
I korte trekk:
  • Lede forbedringsprosjekter med selvtillit
  • Øk enhetens produktivitet
  • Bli sertifisert
Kontakt oss
Kurssenteret
Kiwa Norge

The item has been added to your shopping cart.

Lean Grønt belte

Go to Cart