Lean Gult Belte

  • Grunnleggende

Forbedringsarbeidet er helt nødvendig i alle virksomheter, og Lean er den mest brukte metoden i dette arbeidet, også internasjonalt. Vi gir deg den grunnleggende kompetansen om de viktigste verktøyene i Lean-metodikken.

  • Sertifisering
  • Populært
Lean Gult Belte
Neste kurs : Kontakt oss for mer informasjon
I korte trekk:
  • Suksesskriterier og fallgruver i Lean
  • Praktiske øvelser
  • Motivasjon og inspirasjon
Kontakt oss
Kurssenteret
Kiwa Norge

The service was successfully added to your shopping cart

Lean Gult Belte

Go to Cart
An error occurred while adding the item to the shopping cart

Go to Cart