Lean - Bedriftinterne kurs

  • Grunnleggende

Forbedringsarbeidet er helt nødvendig i alle virksomheter, og Lean er den mest brukte metoden i dette arbeidet, også internasjonalt. Vi gir deg den grunnleggende kompetansen om de viktigste verktøyene i Lean-metodikken.

  • Sertifisering
  • Populært
  • Bedriftsinternt
Lean - Bedriftinterne kurs
Neste kurs : Kontakt oss for mer informasjon
I korte trekk:
  • Suksesskriterier og fallgruver i Lean
  • Praktiske øvelser
  • Motivasjon og inspirasjon
Kontakt oss
Kurssenteret
Kiwa Norge

The service was successfully added to your shopping cart

Lean - Bedriftinterne kurs

Go to Cart
An error occurred while adding the item to the shopping cart

Go to Cart