Kvalitetsledelse

Våre kurs i kvalitetledelse gir deg den faglige tyngden du trenger for å arbeide systematisk med å møte kundenes krav og forventninger. Ved å sette fokus på kvalitet vil din bedrift blant annet bli i stand til å jobbe smartere, redusere feilproduksjon og kostnader, øke fortjenesten og motivere de ansatte.

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Enten din bedrift skal sertifiseres i henhold til standarden, eller ønsker å lære hvordan kvalitetsledelse kan forbedre prestasjonene til din virksomhet, har vi kursene for deg.

Anbefalte kurs

Filter
Kurskategori
Undervisningsform
Nivå
Sted
Kurs
Introduksjon til ISO 9001- ledelsessystemer for kvalitet - e-læringskurs
 • Nettkurs - start når du vil
 • kr 2 800
Introduksjon til ISO 9001- ledelsessystemer for kvalitet - e-læringskurs

E-læringskurs for deg som trenger en innføring i standarden ISO 9001– ledelsessystemer for kvalitet. Vi viser deg hvordan standarden er bygget opp, og hvordan den kan brukes som et arbeidsverktøy

Les mer
 • Sertifisering
 • Populært
Kvalitetsledelse 1 - Grunnkurs i kvalitetsledelse
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 3 dager
 • fra kr 17 400
Kvalitetsledelse 1 - Grunnkurs i kvalitetsledelse

Kvalitetsledelse 1 gir deg grunnleggende kunnskap om prinsipper for kvalitetsledelse og hvordan jobbe med kvalitetssystemer i praksis.

Les mer
 • Sertifisering
Kvalitetsledelse 2 – Implementering, ledelse og forbedring
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 4 dager
 • fra kr 19 200
Kvalitetsledelse 2 – Implementering, ledelse og forbedring

Dette er kurset for deg som skal jobbe med oppbygging, implementering, ledelse og forbedring av ledelsessystemer iht. ISO 9001. Etter fullført kurs er du godt rustet til å ta fatt på oppgaven som ansvarlig for et ledelsessystem.

Les mer
«Nyttig og lærerikt kurs med svært engasjert og dyktig foredragsholder. Anbefales alle som skal jobbe med kvalitets- eller miljøarbeid.»
Sølvi Hatledal, Hms/kvalitetsleder Hydra pipe as
 • Sertifisering
 • Populært
Kurs i risikoledelse (KV6)
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 4 dager
 • fra kr 19 200
Kurs i risikoledelse (KV6)

Risk management er en sentral del av mange virksomheter. Bli sertifisert Risk Manager med dette kurset.

Les mer
 • Sertifisering
 • Populært
Revisjonsledelse (KV8)
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 4 dager
 • fra kr 19 200
Revisjonsledelse (KV8)

Kurset gjør deg i stand til å planlegge og lede revisjoner av ledelsessystemer iht. ISO 9001 kvalitetsledelse, ISO 14001 miljøledelse og ISO 45001 arbeidsmiljø.

Les mer
 • Populært
Internrevisjon
 • Virtuelt klasserom
 • 2 dager
 • fra kr 9 900
Internrevisjon

Kurset i internrevisjon gir en grundig gjennomgang av revisjonsprosessen som du kan bruke ved revisjoner av ulike ledelsessystemer, for eksempel ISO 9001 - kvalitet, ISO 14001 - miljø, ISO 45001 - arbeidsmiljø, og HMS-internkontroll.

Les mer
Revisjon som e-læring
 • Nettkurs - start når du vil
 • kr 2 800
Revisjon som e-læring

E-læringskurs for deg som ønsker å lære mer om revisjon iht. ISO 19011. Lær hvordan du kan gjennomføre revisjoner på en effektiv og virkningsfull måte.

Les mer
Oppfriskningskurs for revisorer
 • Virtuelt klasserom
 • 1 dag
 • fra kr 7 000
Oppfriskningskurs for revisorer

Dette kurset gjør deg i stand til å få enda mer ut av revisjoner i din virksomhet.

Les mer
Kvalitetssystem for bilbransjen
 • Virtuelt klasserom
 • 1 dag
 • fra kr 5 150
Kvalitetssystem for bilbransjen

Forskrift om arbeid på kjøretøy (Verkstedsforskriften) og Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy (PKK-forskriften) har krav til etablering og implementering av kvalitetsstyringssystem. Verksteder som utfører service og vedlikehold på biler, og/eller EU kontroll må ha kvalitetsstyringssystem på plass.

Les mer
Sikkerhet og beredskap (V170)
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 5 dager
 • fra kr 19 200
Sikkerhet og beredskap (V170)

Du lærer hva som er viktig å ta hensyn til for å lykkes med risikostyring inkludert beredskap, og å sikre læring og erfaringsoverføring etter uønskede hendelser.

Les mer
Gjennomføring av risikovurderinger
 • Virtuelt klasserom
 • 1 dag
 • fra kr 6 000
Gjennomføring av risikovurderinger

På dette onlinekurset lærer du å gjennomføre risikovurderinger (risikoidentifisering, risikoanalyse, risikoevaluering). Med bakgrunn i risikovurderinger kan virksomheten finne ut hvilke forebyggende og konsekvensreduserende tiltak som må iverksettes.

Les mer
Risikoanalyse i praksis
 • Virtuelt klasserom
 • 2 dager
 • fra kr 10 500
Risikoanalyse i praksis

Du lærer å gjennomføre effektive risikovurderinger, for dermed å kunne møte myndigheters og forsikringsselskapers krav om risikovurderinger.

Les mer
Avviksbehandling
 • Bedriftsinternt
 • 1 dag
 • fra kr 2 250
Avviksbehandling

Hva er de lure grepene å ta for at avviksbehandlingen skal være så god som mulig? I dette kurset får du innsikt i hvordan du kan oppnå bedre resultater for kunder, eiere og medarbeidere ved å utvikle effektiv og lærerik avviksbehandling

Les mer
GDPR i ledelsessystemet
 • Bedriftsinternt
GDPR i ledelsessystemet

Vi viser hvordan man praktisk kan håndtere de nye personvernreglene i organisasjonens ledelsessystem. Det du trenger å vite på én dag!

Les mer
 • Populært
 • Gratis
Lean Hvitt Belte
 • Nettkurs - start når du vil
Lean Hvitt Belte

Lean Hvitt Belte er et gratis e-læringskurs utviklet for deg som ønsker grunnleggende kunnskap om Lean. Få et innblikk i alle fordelene din virksomhet kan oppnå med å jobbe Lean!

Les mer
 • Sertifisering
 • Populært
Lean Gult Belte
 • Klasserom
 • 2 dager
 • fra kr 11 300
Lean Gult Belte

Forbedringsarbeidet er sentralt og helt nødvendig i alle virksomheter, og Lean er den mest brukte metoden i dette arbeidet, også internasjonalt. På vårt kurs får du den grunnleggende kompetansen om de viktigste verktøyene i Lean-metodikken.

Les mer
 • Sertifisering
Lean Grønt belte
 • Klasserom
 • 2 dager
 • fra kr 11 300
Lean Grønt belte

Lean Grønt belte fra Kiwa er det rette valget for deg som skal lede forbedringsarbeid i egen enhet. Dette er et fordypningskurs i Lean og bygger på Lean Gult Belte.

Les mer
 • Sertifisering
Lean Sort belte
 • Klasserom
 • 8 dager
 • fra kr 41 850
Lean Sort belte

Etter dette kurset vil du være en sentral ressurs innen Lean, enten som leder eller du har et ansvar som Lean manager. Du skal være i stand til å utarbeide en god plan, lede arbeidet og sikre en god implementering av Lean i bedriften din.

Les mer
Prosesskartlegging og verdistrømsanalyse (VSA/VSM)
 • Bedriftsinternt
Prosesskartlegging og verdistrømsanalyse (VSA/VSM)

Du lærer verktøy og metoder for prosessoptimalisering ved hjelp av prosesskartlegging og verdistrømsanalyse. Dette kurset holdes på forespørsel og kan skreddersys din bedrift.

Les mer
Rotårsaksanalyse
 • Bedriftsinternt
Rotårsaksanalyse

God problemløsning krever at vi søker rotårsaken til et problem. Å forstå de virkelige årsakene til et problem gjør at effektive mottiltak kan iverksettes. Dette kurset vil bidra til at du når dine mål raskere og det vil gi deg interessant læring og dypere innsikt i egne prosesser.

Les mer

Kvalitetslederskolen

Komplett etterutdanning i kvalitetsledelse. Oppnå personlig sertifisering som Quality Manager, Quality Auditor og Risk Manager.

Kvalitetslederskolen