Kvalitetsledelse

Våre kurs i kvalitetledelse gir deg den faglige tyngden du trenger for å arbeide systematisk med å møte kundenes krav og forventninger. Ved å sette fokus på kvalitet vil din bedrift blant annet bli i stand til å jobbe smartere, redusere feilproduksjon og kostnader, øke fortjenesten og motivere de ansatte.

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Enten din bedrift skal sertifiseres i henhold til standarden, eller ønsker å lære hvordan kvalitetsledelse kan forbedre prestasjonene til din virksomhet, har vi kursene for deg.

Anbefalte kurs

Velg underkategori eller utforsk alle kursene

Filter
Kurskategori
Undervisningsform
Nivå
Sted
Kurs (17 results)
 • Nettkurs - start når du vil
 • 3 Time(r)
Introduksjon til ISO 9001- ledelsessystemer for kvalitet - e-læringskurs

E-læringskurs for deg som trenger en innføring i standarden ISO 9001– ledelsessystemer for kvalitet. Vi viser deg hvordan standarden er bygget opp, og hvordan den kan brukes som et arbeidsverktøy

Les mer
 • Virtuelt klasserom
 • 3 Time(r)
Avviksbehandling og rotårsaksanalyse

I dette kurset får du innsikt i hvordan du kan oppnå bedre resultater for kunder, eiere og medarbeidere ved å utvikle effektiv og lærerik avviksbehandling og rotårsakanalyse.

Les mer
 • Sertifisering
 • Populært
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 3 Dag(er)
Kvalitetsledelse 1 - Grunnkurs i kvalitetsledelse

Kvalitetsledelse 1 gir deg grunnleggende kunnskap om prinsipper for kvalitetsledelse og hvordan jobbe med kvalitetssystemer i praksis.

Les mer
 • Sertifisering
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 4 Dag(er)
Kvalitetsledelse 2 – Implementering, ledelse og forbedring

Dette er kurset for deg som skal jobbe med oppbygging, implementering, ledelse og forbedring av ledelsessystemer iht. ISO 9001. Etter fullført kurs er du godt rustet til å ta fatt på oppgaven som ansvarlig for et ledelsessystem.

Les mer
 • Sertifisering
 • Populært
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 4 Dag(er)
Kurs i risikoledelse (KV6)

Risk management er en sentral del av mange virksomheter. Bli sertifisert Risk Manager med dette kurset.

Les mer
 • Sertifisering
 • Populært
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 4 Dag(er)
Revisjonsledelse (KV8)

Kurset gjør deg i stand til å planlegge og lede revisjoner av ledelsessystemer iht. ISO 9001 kvalitetsledelse, ISO 14001 miljøledelse og ISO 45001 arbeidsmiljø.

Les mer
 • Populært
 • Virtuelt klasserom
 • 2 Dag(er)
Internrevisjon

Kurset i internrevisjon gir en grundig gjennomgang av revisjonsprosessen som du kan bruke ved revisjoner av ulike ledelsessystemer, for eksempel ISO 9001 - kvalitet, ISO 14001 - miljø, ISO 45001 - arbeidsmiljø, og HMS-internkontroll.

Les mer
 • Nettkurs - start når du vil
 • 3 Time(r)
Revisjon som e-læring

E-læringskurs for deg som ønsker å lære mer om revisjon iht. ISO 19011. Lær hvordan du kan gjennomføre revisjoner på en effektiv og virkningsfull måte.

Les mer
 • Virtuelt klasserom
Oppfriskningskurs for revisorer

Dette kurset gjør deg i stand til å få enda mer ut av revisjoner i din virksomhet.

Les mer
 • Virtuelt klasserom
Kvalitetssystem for bilbransjen

Forskrift om arbeid på kjøretøy (Verkstedsforskriften) og Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy (PKK-forskriften) har krav til etablering og implementering av kvalitetsstyringssystem. Verksteder som utfører service og vedlikehold på biler, og/eller EU kontroll må ha kvalitetsstyringssystem på plass.

Les mer
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 5 Dag(er)
Sikkerhet og beredskap (V170)

Du lærer hva som er viktig å ta hensyn til for å lykkes med risikostyring inkludert beredskap, og å sikre læring og erfaringsoverføring etter uønskede hendelser.

Les mer
 • Virtuelt klasserom
 • 1 Dag(er)
Gjennomføring av risikovurderinger

På dette onlinekurset lærer du å gjennomføre risikovurderinger (risikoidentifisering, risikoanalyse, risikoevaluering). Med bakgrunn i risikovurderinger kan virksomheten finne ut hvilke forebyggende og konsekvensreduserende tiltak som må iverksettes.

Les mer
 • Virtuelt klasserom
 • 2 Dag(er)
Risikoanalyse i praksis

Du lærer å gjennomføre effektive risikovurderinger, for dermed å kunne møte myndigheters og forsikringsselskapers krav om risikovurderinger.

Les mer
 • Bedriftsinternt
GDPR i ledelsessystemet

Vi viser hvordan man praktisk kan håndtere de nye personvernreglene i organisasjonens ledelsessystem. Det du trenger å vite på én dag!

Les mer
 • Nyhet
 • Klasserom
Kongsberg Agenda: Minikurs (gratis)

Bli med på våre gratis minikurs under Kongsberg Agenda! Vi tar opp spennende tema som Kvalitetsledelse, Miljøledelse, Arbeidsmiljø og HMS-internkontroll, Cybersikkerhet og Bærekraftsrapportering. Meld deg på i dag!

Les mer
 • Bedriftsinternt
Prosesskartlegging og verdistrømsanalyse (VSA/VSM)

Du lærer verktøy og metoder for prosessoptimalisering ved hjelp av prosesskartlegging og verdistrømsanalyse. Dette kurset holdes på forespørsel og kan skreddersys din bedrift.

Les mer
 • Webinar
 • 1 dag
SERMI - nye krav til bilverksteder

SERMI-sertifisering. Vi veileder deg gjennom prosessen og hvilke EU-krav som gjelder fra 1. august 2023. Velkommen til vårt gratis webinar fredag 9. juni kl. 10:00-11:00!

Les mer

Kvalitetslederskolen

Komplett etterutdanning i kvalitetsledelse. Oppnå personlig sertifisering som Quality Manager, Quality Auditor og Risk Manager.

Kvalitetslederskolen