Kvalitetssystem for bilbransjen

  • Grunnleggende

Forskrift om arbeid på kjøretøy (Verkstedsforskriften) og Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy (PKK-forskriften) har krav til etablering og implementering av kvalitetsstyringssystem. Verksteder som utfører service og vedlikehold på biler, og/eller EU kontroll må ha sitt kvalitetssystem på plass.

Kvalitetssystem for bilbransjen
Neste kurs : Kontakt oss for mer informasjon
Kontakt oss
Kiwa Academy
Norway

The service was successfully added to your shopping cart

Kvalitetssystem for bilbransjen

Go to Cart
An error occurred while adding the item to the shopping cart

Go to Cart