Arbeidsmiljøledelse iht. ISO 45001

ISO 45001 er en internasjonal standard for arbeidsmiljøledelse. Kravene i standarden supplerer kravene i norsk arbeidsmiljølovgivning, og er til stor hjelp for å skape en god sikkerhetskultur og helsefremmede arbeidsplasser. 

Kursene i arbeidsmiljøledelse er både for bedrifter som planlegger sertifisering iht. ISO 45001 og for bedrifter som vil sette sterkere søkelys på HMS og arbeidsmilljø. 

Filter
Undervisningsform
Nivå
Sted
Kurs
Forkortet sertifiseringskurs for arbeidsmiljøleder
 • Virtuelt klasserom
 • 3 dager
 • fra kr 17 400
Forkortet sertifiseringskurs for arbeidsmiljøleder

Fokortet sertifiseringskurs for arbeidsmiljøleder er tilpasset fagpersoner med bred HMS-faglig kompetanse. Etter fullført kurs er du være godt rustet til å ta fatt på oppgaven som arbeidsmiljøleder, og kan avlegge eksamen for å bli sertifisert arbeidsmiljøleder.

Les mer
Ledelsessystemer for arbeidsmiljø og ytre miljø (V120)
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 5 dager
 • fra kr 19 200
Ledelsessystemer for arbeidsmiljø og ytre miljø (V120)

Du lærer hva som kjennetegner beste praksis i det systematiske HMS-arbeidet, og hvordan et ledelsessystem for arbeidsmiljø og ytre miljø kan bidra til bærekraftig omstilling.

Les mer
Introduksjon til ISO 45001:2018 som e-læring
 • Nettkurs - start når du vil
 • kr 2 800
Introduksjon til ISO 45001:2018 som e-læring

ISO 45001:2018 – Ledelsessystemer for arbeidsmiljø er den aktuelle standarden når du skal etablere eller forbedre et ledelsessystem for arbeidsmiljø. E-læringskurset vil gi deg en rask innføring i standardens krav og nytten av å etterleve standarden for din virksomhet.

Les mer
ISO 45001 Implementering
 • Virtuelt klasserom
ISO 45001 Implementering

Lær hvordan du kan etablere et ledelsessystem for arbeidsmiljø i samsvar med ISO 45001:2018. Bruk 2 dager på å lære hvordan din virksomhet kan oppfylle standardens krav i praksis.

Les mer
 • Sertifisering
Sertifiseringskurs for arbeidsmiljøleder
 • Virtuelt klasserom
Sertifiseringskurs for arbeidsmiljøleder

Lær hvordan du kan jobbe som arbeidsmiljøleder. Etter fullført kurs kan du bli sertifisert arbeidsmiljøleder.

Les mer