Arbeidsmiljøledelse iht. ISO 45001

ISO 45001 er en internasjonal standard for arbeidsmiljøledelse. Kravene i standarden supplerer kravene i norsk arbeidsmiljølovgivning, og er til stor hjelp for å skape en god sikkerhetskultur og helsefremmede arbeidsplasser. 

Kursene i arbeidsmiljøledelse er både for bedrifter som planlegger sertifisering iht. ISO 45001 og for bedrifter som vil sette sterkere søkelys på HMS og arbeidsmilljø. 

Filter
Undervisningsform
Nivå
Sted
Kurs (4 results)
  • Klasserom - Virtuelt klasserom
  • 5 Dag(er)
Ledelsessystemer for arbeidsmiljø og ytre miljø (V120)

Du lærer hva som kjennetegner beste praksis i det systematiske HMS-arbeidet, og hvordan et ledelsessystem for arbeidsmiljø og ytre miljø kan bidra til bærekraftig omstilling.

Les mer
  • Nettkurs - start når du vil
Introduksjon til ISO 45001 som e-læring

ISO 45001 – Ledelsessystemer for arbeidsmiljø er den aktuelle standarden når du skal etablere eller forbedre et ledelsessystem for arbeidsmiljø. E-læringskurset vil gi deg en rask innføring i standardens krav og nytten av å etterleve standarden for din virksomhet.

Les mer
  • Virtuelt klasserom
  • 1 Time(r)
ISO 45001 - Implementering

Lær hvordan ISO 45001 kan bidra til å forbedre din virksomhet.

Les mer
  • Virtuelt klasserom
  • 3 Dag(er)
Sertifisert HMS-leder

Bli sertifisert HMS-leder – kurs for fagpersoner med bred HMS-faglig kompetanse.

Les mer