Yrkeshygiene

Yrkeshygiene innebærer kartlegginger, målinger og risikovurderinger av fysiske, kjemiske og biologiske faktorer på arbeidsplasser. En yrkeshygieniker må ha kunnskap om de relevante HMS-faglige temaene og lovverk samt kjennskap til eksponeringsforhold i arbeidslivet

Våre kurs er i yrkeshygiene er spesielt relevant for deg som jobber i bedriftshelsetjenesten, men også for deg som vil styrke kompetansen på yrkeshygiene i egen virksomhet. 

Filter
Undervisningsform
Nivå
Sted
Kurs
Inneklima og biologiske faktorer i arbeidsmiljøet (V140)
 • Nettkurs + klasserom
 • 5 dager
 • fra kr 19 200
Inneklima og biologiske faktorer i arbeidsmiljøet (V140)

Over 650 tusen ansatte i norske bedrifter opplever dårlig inneklima på sine arbeidsplasser. Et godt inneklima er lønnsomt for alle og bidrar til helsefremmende arbeidsplasser, godt arbeidsmiljø og effektive medarbeidere. Koronapandemien har lært oss viktigheten av kunnskaper om biologiske faktorer og godt smittevern, kunnskap som vi også kan ha behov for i fremtiden.

Les mer
Belysning og ergonomi (V150)
 • Klasserom
 • 5 dager
 • fra kr 19 200
Belysning og ergonomi (V150)

Muskel- og skjelettplager er en viktig årsak til sykefravær, lær hvordan du kan bidra til å forebygge slike plager og sikre gode ergonomiske arbeidsplasser. Riktig belysning er viktig både når det gjelder ergonomi og inneklima i tillegg til helse og trivsel, du lærer hva som er viktig for å sikre optimale belysningsforhold på arbeidsplasser.

Les mer
Støy og vibrasjoner (V160)
 • Klasserom
 • 5 dager
 • fra kr 19 200
Støy og vibrasjoner (V160)

Sterk støy gir hørselskader, i utsatte bransjer er nedsatt hørsel på grunn av støy en vesentlig risikofaktor. Lær hvordan bedrifter kan forebygge negative helseeffekter av sterkt støy og hvordan både hånd-arm og helkroppsvibrasjoner kan håndteres forsvarlig.

Les mer
Veldig relevant og bra kurs. Engasjerte og gode forelesere.
Anne Brummenæs Torgersen, Sykepleier, Teekay Petrojarl Production AS
Kjemisk helsefare og bærekraftig kjemikaliehåndtering
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 5 dager
 • fra kr 19 200
Kjemisk helsefare og bærekraftig kjemikaliehåndtering

Du lærer hvordan bedrifter kan lykkes med bærekraftig kjemikaliehåndtering og å redusere helse- og miljøfarer knyttet til kjemikaliebruk.

Les mer