Yrkeshygiene

Yrkeshygiene innebærer kartlegginger, målinger og risikovurderinger av fysiske, kjemiske og biologiske faktorer på arbeidsplasser. En yrkeshygieniker må ha kunnskap om de relevante HMS-faglige temaene og lovverk samt kjennskap til eksponeringsforhold i arbeidslivet

Våre kurs er i yrkeshygiene er spesielt relevant for deg som jobber i bedriftshelsetjenesten, men også for deg som vil styrke kompetansen på yrkeshygiene i egen virksomhet.

Filter
Undervisningsform
Nivå
Sted
Kurs (4 results)
  • Nettkurs + klasserom
  • 5 dager
Inneklima og biologiske faktorer i arbeidsmiljøet (V140)

Over 700 tusen ansatte i norske bedrifter opplever dårlig inneklima på sine arbeidsplasser. Et godt inneklima er lønnsomt for alle og bidrar til helsefremmende arbeidsplasser, godt arbeidsmiljø og effektive medarbeidere. Koronapandemien har lært oss viktigheten av kunnskaper om biologiske faktorer og godt smittevern, kunnskap som vi også kan ha behov for i fremtiden.

Les mer
  • Klasserom
  • 5 dager
Belysning og ergonomi (V150)

Muskel- og skjelettplager er en vanlig årsak til sykefravær. På kurs i belysning og ergonomi lærer du hvordan du kan bidra til å etablere et optimalt ergonomisk arbeidsmiljø og gode belysningsforhold på arbeidsplassen. Dette kan ha en betydelig effekt for å redusere av sykefraværet og forbedre den generelle helsen og trivselen på arbeidsplassen.

Les mer
  • Klasserom
  • 5 dager
Støy og vibrasjoner (V160)

Sterk støy gir hørselskader, i utsatte bransjer er nedsatt hørsel på grunn av støy en vesentlig risikofaktor. Lær hvordan bedrifter kan forebygge negative helseeffekter av sterkt støy og hvordan både hånd-arm og helkroppsvibrasjoner kan håndteres forsvarlig.

Les mer
  • Klasserom - Virtuelt klasserom
  • 5 dager
Kjemisk helsefare og bærekraftig kjemikaliehåndtering (V130)

Du lærer hvordan bedrifter kan lykkes med bærekraftig kjemikaliehåndtering og å redusere helse- og miljøfarer knyttet til kjemikaliebruk.

Les mer