HMS-revisjon

Lær hvordan du kan gjennomføre HMS-revisjoner på en virkningsfull måte slik at din bedrift avdekker muligheter til forbedring. Revisjonskurene tar utgangspunkt i ISO 19011, en anerkjent internasjonal standard for revisjon. 

HMS Internkontrollforskriften §5.8 krever at alle virksomheter skal gjennomføre HMS-revisjoner. Det stilles også krav til interne revisjoner i ISO 14001 og ISO 45001, de internasjonale standardene for henholdsvis miljøledelse og arbeidsmiljø. 

 

Filter
Undervisningsform
Nivå
Sted
Kurs (5 results)
 • Populært
 • Klasserom
 • 4 Dag(er)
Revisjonsledelse og HMS-revisjon (V190)

Nytteverdien av å gjennomføre HMS-revisjoner er betydelig, du bør derfor ikke gå glipp av muligheten til å lære hva som er viktig for å lykkes med dette. Revisjoner med fokus på bærekraftigutvikling kan også integreres i bedriftens HMS-revisjoner.

Les mer
 • Sertifisering
 • Populært
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 4 Dag(er)
Revisjonsledelse (KV8)

Kurset gjør deg i stand til å planlegge og lede revisjoner av ledelsessystemer iht. ISO 9001 kvalitetsledelse, ISO 14001 miljøledelse og ISO 45001 arbeidsmiljø.

Les mer
 • Populært
 • Virtuelt klasserom
 • 2 Dag(er)
Internrevisjon

Kurset i internrevisjon gir en grundig gjennomgang av revisjonsprosessen som du kan bruke ved revisjoner av ulike ledelsessystemer, for eksempel ISO 9001 - kvalitet, ISO 14001 - miljø, ISO 45001 - arbeidsmiljø, og HMS-internkontroll.

Les mer
 • Nettkurs - start når du vil
 • 3 Time(r)
Revisjon som e-læring

E-læringskurs for deg som ønsker å lære mer om revisjon iht. ISO 19011. Lær hvordan du kan gjennomføre revisjoner på en effektiv og virkningsfull måte.

Les mer
 • Virtuelt klasserom
Oppfriskningskurs for revisorer

Dette kurset gjør deg i stand til å få enda mer ut av revisjoner i din virksomhet.

Les mer