HMS-arbeid i praksis

Ønsker du å jobbe med HMS på en profesjonell og lønnsom måte? Da er dette kursene for deg. Kursene gir deg dypere og bredere kompetanse i HMS-faget enn de lovpålagte kursene.

Filter
Undervisningsform
Nivå
Sted
Kurs (11 results)
 • Nyhet
 • Nettkurs + klasserom
 • 2 dager
Grunnopplæring i arbeidsmiljø

Lovpålagt kurs i HMS. Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsmiljøopplæring for arbeidsgivere, verneombud og medlemmer i AMU.

Les mer
 • Nyhet
 • Nettkurs + klasserom
 • 2 dager
Grunnopplæring i arbeidsmiljø (20 timers kurs)

Forkortet lovpålagt kurs i HMS. Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsmiljøopplæring for arbeidsgivere, verneombud og medlemmer i AMU.

Les mer
 • Populært
 • Nettkurs + virtuelt klasserom
 • 2 dager
Systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling (V090)

Vårt kurs i systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling er veldig populært. Du lærer hva som er viktig for å lykkes med systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling.

Les mer
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 5 dager
Ytre miljø, bærekraftig utvikling og samfunnsansvar (V100)

Du lærer hvordan bedrifter kan redusere sin miljøpåvirkningen for å fremme virksomhetens samfunnsansvar.

Les mer
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 5 dager
Ledelsessystemer for arbeidsmiljø og ytre miljø (V120)

Du lærer hva som kjennetegner beste praksis i det systematiske HMS-arbeidet, og hvordan et ledelsessystem for arbeidsmiljø og ytre miljø kan bidra til bærekraftig omstilling.

Les mer
 • Populært
 • Klasserom
 • 4 dager
Revisjonsledelse og HMS-revisjon (V190)

Nytteverdien av å gjennomføre HMS-revisjoner er betydelig, du bør derfor ikke gå glipp av muligheten til å lære hva som er viktig for å lykkes med dette. Revisjoner med fokus på bærekraftigutvikling kan også integreres i bedriftens HMS-revisjoner.

Les mer
 • Bedriftsinternt
HMS i bygg og anlegg

Dette HMS-kurset er rettet spesielt mot bygg og anlegg. I kurset får du en bedre forståelse for sammenhengen mellom HMS-arbeid og SHA-planer. Dette kurset holdes på forespørsel og kan skreddersys din bedrift.

Les mer
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 5 dager
Sikkerhet og beredskap (V170)

Du lærer hva som er viktig å ta hensyn til for å lykkes med risikostyring inkludert beredskap, og å sikre læring og erfaringsoverføring etter uønskede hendelser.

Les mer
 • Virtuelt klasserom
 • 1 dag
Gjennomføring av risikovurderinger

På dette onlinekurset lærer du å gjennomføre risikovurderinger (risikoidentifisering, risikoanalyse, risikoevaluering). Med bakgrunn i risikovurderinger kan virksomheten finne ut hvilke forebyggende og konsekvensreduserende tiltak som må iverksettes.

Les mer
 • Virtuelt klasserom
 • 2 dager
Risikoanalyse i praksis

Du lærer å gjennomføre effektive risikovurderinger, for dermed å kunne møte myndigheters og forsikringsselskapers krav om risikovurderinger.

Les mer
 • Bedriftsinternt
Sikker jobbanalyse (SJA)

Praktisk trening i gjennomføring av Sikker Jobb Analyse. Hvordan kontrollere og fjerne risikoelementer i forkant av en konkret arbeidsoppgave – trinn for trinn.

Les mer