HMS-arbeid i praksis

Kursene gir deg bredde- og dybdekompetanse om de viktigste HMS-faglige temaene på norske arbeidsplasser og bidrar til at du kan jobbe med HMS på en profejsonell og kunnskapsbasert måte.

Filter
Undervisningsform
Nivå
Sted
Kurs (12 results)
 • Nyhet
 • Virtuelt klasserom
 • 3 Time(r)
Arbeidsmiljøutvalg (AMU-kurs)

Hvordan lykkes med AMU-arbeidet for å sikre at AMU blir en nyttig møteplass i din bedrift? Hos oss kan du delta på en onlinesamling over en halv dag. Her får du grunnleggende innføring i AMU sin rolle og oppgaver, samt kravene i arbeidsmiljøregelverket.

Les mer
 • Nyhet
 • Nettkurs + klasserom
 • 40 Time(r)
Grunnopplæring i arbeidsmiljø

Lovpålagt HMS-kurs. Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsmiljøopplæring for arbeidsgivere, verneombud og medlemmer i AMU i bedrifter med over 30 ansatte.

Les mer
 • Nyhet
 • Nettkurs + klasserom
 • 20 Time(r)
Grunnopplæring i arbeidsmiljø (20 timers kurs)

Forkortet lovpålagt kurs i HMS. Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsmiljøopplæring for arbeidsgivere, verneombud og medlemmer i AMU.

Les mer
 • Populært
 • Nettkurs + virtuelt klasserom
 • 2 Dag(er)
Systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling (V090)

Vårt kurs i systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling er veldig populært. Du lærer hva som er viktig for å lykkes med systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling.

Les mer
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 5 Dag(er)
Ytre miljø, bærekraftig utvikling og samfunnsansvar (V100)

Du lærer hvordan bedrifter kan redusere sin miljøpåvirkningen for å fremme virksomhetens samfunnsansvar.

Les mer
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 5 Dag(er)
Ledelsessystemer for arbeidsmiljø og ytre miljø (V120)

Du lærer hva som kjennetegner beste praksis i det systematiske HMS-arbeidet, og hvordan et ledelsessystem for arbeidsmiljø og ytre miljø kan bidra til bærekraftig omstilling.

Les mer
 • Populært
 • Klasserom
 • 4 Dag(er)
Revisjonsledelse og HMS-revisjon (V190)

Nytteverdien av å gjennomføre HMS-revisjoner er betydelig, du bør derfor ikke gå glipp av muligheten til å lære hva som er viktig for å lykkes med dette. Revisjoner med fokus på bærekraftigutvikling kan også integreres i bedriftens HMS-revisjoner.

Les mer
 • Bedriftsinternt
HMS i bygg og anlegg

Dette HMS-kurset er rettet spesielt mot bygg- og anleggsbransjen. I kurset får du en bedre forståelse for sammenhengen mellom HMS-arbeid og SHA-planer. Kurset omfatter også en innføring i byggherreforskriften. Holdes på forespørsel og kan skreddersys din bedrift.

Les mer
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 5 Dag(er)
Sikkerhet og beredskap (V170)

Du lærer hva som er viktig å ta hensyn til for å lykkes med risikostyring inkludert beredskap, og å sikre læring og erfaringsoverføring etter uønskede hendelser.

Les mer
 • Virtuelt klasserom
 • 1 Dag(er)
Gjennomføring av risikovurderinger

På dette onlinekurset lærer du å gjennomføre risikovurderinger (risikoidentifisering, risikoanalyse, risikoevaluering). Med bakgrunn i risikovurderinger kan virksomheten finne ut hvilke forebyggende og konsekvensreduserende tiltak som må iverksettes.

Les mer
 • Virtuelt klasserom
 • 2 Dag(er)
Risikoanalyse i praksis

Du lærer å gjennomføre effektive risikovurderinger, for dermed å kunne møte myndigheters og forsikringsselskapers krav om risikovurderinger.

Les mer
 • Bedriftsinternt
Sikker jobbanalyse (SJA)

Praktisk trening i gjennomføring av Sikker Jobb Analyse. Hvordan kontrollere og fjerne risikoelementer i forkant av en konkret arbeidsoppgave – trinn for trinn.

Les mer