HMS

Trenger du HMS-kurs? Kursene våre passer for ledere, verneombud og Amu-representanter, men også for deg som har ansvar og oppgaver knyttet til det systematiske HMS-arbeidet i din bedrift.

Gjennom HMS Verneingeniørskolen tilbyr vi en av landets mest populære etterutdanninger i HMS. 

Anbefalte kurs

Filter
Kurskategori
Undervisningsform
Nivå
Sted
Kurs
Forkortet sertifiseringskurs for arbeidsmiljøleder
 • Virtuelt klasserom
 • 3 dager
 • fra kr 17 400
Forkortet sertifiseringskurs for arbeidsmiljøleder

Fokortet sertifiseringskurs for arbeidsmiljøleder er tilpasset fagpersoner med bred HMS-faglig kompetanse. Etter fullført kurs er du være godt rustet til å ta fatt på oppgaven som arbeidsmiljøleder, og kan avlegge eksamen for å bli sertifisert arbeidsmiljøleder.

Les mer
 • Nyhet
Kurs i granskning av HMS-hendelser
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 1 dag
 • fra kr 8 900
Kurs i granskning av HMS-hendelser

Få en grundig innføring i granskningsprosessen og lær hvordan granskning av HMS-hendelser kan gjennomføres i praksis.

Les mer
 • Populært
Systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling (V090)
 • Nettkurs + virtuelt klasserom
 • 2 dager
 • fra kr 18 200
Systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling (V090)

Vårt kurs i systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling er veldig populært. Du lærer hva som er viktig for å lykkes med systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling.

Les mer
Det var et interessant og nyttig kurs som ga god innsikt i implementering av HMS-arbeid og HMS-økonomi. Meget nyttig gruppearbeid var det også. Man får god innsikt i de forskjellige standardene noe som gjør arbeidet med sertifisering i egen bedrift mye enklere. Dette og faglig dyktige kursholdere gjør at jeg anbefaler modulen på det sterkeste.
Linda Kulbrandstad, KS/HMS-leder, Leif Grimsrud AS
Ytre miljø, bærekraftig utvikling og samfunnsansvar (V100)
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 5 dager
 • fra kr 19 200
Ytre miljø, bærekraftig utvikling og samfunnsansvar (V100)

Du lærer hvordan bedrifter kan redusere sin miljøpåvirkningen for å fremme virksomhetens samfunnsansvar.

Les mer
HMS-ledelse og psykososialt arbeidsmiljø (V110)
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 5 dager
 • fra kr 19 200
HMS-ledelse og psykososialt arbeidsmiljø (V110)

Du får en helhetlig tilnærming til HMS-ledelse og hvordan du kan lede arbeidet med bærekraftig omstilling integrert i det systematiske HMS-arbeidet.

Les mer
Ledelsessystemer for arbeidsmiljø og ytre miljø (V120)
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 5 dager
 • fra kr 19 200
Ledelsessystemer for arbeidsmiljø og ytre miljø (V120)

Du lærer hva som kjennetegner beste praksis i det systematiske HMS-arbeidet, og hvordan et ledelsessystem for arbeidsmiljø og ytre miljø kan bidra til bærekraftig omstilling.

Les mer
Inneklima og biologiske faktorer i arbeidsmiljøet (V140)
 • Nettkurs + klasserom
 • 5 dager
 • fra kr 19 200
Inneklima og biologiske faktorer i arbeidsmiljøet (V140)

Over 650 tusen ansatte i norske bedrifter opplever dårlig inneklima på sine arbeidsplasser. Et godt inneklima er lønnsomt for alle og bidrar til helsefremmende arbeidsplasser, godt arbeidsmiljø og effektive medarbeidere. Koronapandemien har lært oss viktigheten av kunnskaper om biologiske faktorer og godt smittevern, kunnskap som vi også kan ha behov for i fremtiden.

Les mer
Belysning og ergonomi (V150)
 • Klasserom
 • 5 dager
 • fra kr 19 200
Belysning og ergonomi (V150)

Muskel- og skjelettplager er en viktig årsak til sykefravær, lær hvordan du kan bidra til å forebygge slike plager og sikre gode ergonomiske arbeidsplasser. Riktig belysning er viktig både når det gjelder ergonomi og inneklima i tillegg til helse og trivsel, du lærer hva som er viktig for å sikre optimale belysningsforhold på arbeidsplasser.

Les mer
Støy og vibrasjoner (V160)
 • Klasserom
 • 5 dager
 • fra kr 19 200
Støy og vibrasjoner (V160)

Sterk støy gir hørselskader, i utsatte bransjer er nedsatt hørsel på grunn av støy en vesentlig risikofaktor. Lær hvordan bedrifter kan forebygge negative helseeffekter av sterkt støy og hvordan både hånd-arm og helkroppsvibrasjoner kan håndteres forsvarlig.

Les mer
 • Sertifisering
 • Populært
Revisjonsledelse og HMS-revisjon (V190)
 • Klasserom
 • 4 dager
 • fra kr 19 200
Revisjonsledelse og HMS-revisjon (V190)

Nytteverdien av å gjennomføre HMS-revisjoner er betydelig, du bør derfor ikke gå glipp av muligheten til å lære hva som er viktig for å lykkes med dette. Revisjoner med fokus på bærekraftigutvikling kan også integreres i bedriftens HMS-revisjoner.

Les mer
HMS i bygg og anlegg
 • Bedriftsinternt
HMS i bygg og anlegg

Dette HMS-kurset er rettet spesielt mot bygg og anlegg. I kurset får du en bedre forståelse for sammenhengen mellom HMS-arbeid og SHA-planer. Dette kurset holdes på forespørsel og kan skreddersys din bedrift.

Les mer
Introduksjon til ISO 45001:2018 som e-læring
 • Nettkurs - start når du vil
 • kr 2 800
Introduksjon til ISO 45001:2018 som e-læring

ISO 45001:2018 – Ledelsessystemer for arbeidsmiljø er den aktuelle standarden når du skal etablere eller forbedre et ledelsessystem for arbeidsmiljø. E-læringskurset vil gi deg en rask innføring i standardens krav og nytten av å etterleve standarden for din virksomhet.

Les mer
ISO 45001 Implementering
 • Virtuelt klasserom
 • 2 dager
 • fra kr 10 500
ISO 45001 Implementering

Lær hvordan du kan etablere et ledelsessystem for arbeidsmiljø i samsvar med ISO 45001:2018. Bruk 2 dager på å lære hvordan din virksomhet kan oppfylle standardens krav i praksis.

Les mer
 • Sertifisering
 • Populært
Revisjonsledelse (KV8)
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 4 dager
 • fra kr 19 200
Revisjonsledelse (KV8)

Kurset gjør deg i stand til å planlegge og lede revisjoner av ledelsessystemer iht. ISO 9001 kvalitetsledelse, ISO 14001 miljøledelse og ISO 45001 arbeidsmiljø.

Les mer
 • Populært
Internrevisjon
 • Virtuelt klasserom
 • 2 dager
 • fra kr 9 900
Internrevisjon

Kurset i internrevisjon gir en grundig gjennomgang av revisjonsprosessen som du kan bruke ved revisjoner av ulike ledelsessystemer, for eksempel ISO 9001 - kvalitet, ISO 14001 - miljø, ISO 45001 - arbeidsmiljø, og HMS-internkontroll.

Les mer
Revisjon som e-læring
 • Nettkurs - start når du vil
 • kr 2 800
Revisjon som e-læring

E-læringskurs for deg som ønsker å lære mer om revisjon iht. ISO 19011. Lær hvordan du kan gjennomføre revisjoner på en effektiv og virkningsfull måte.

Les mer
Sikkerhet og beredskap (V170)
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 5 dager
 • fra kr 19 200
Sikkerhet og beredskap (V170)

Du lærer hva som er viktig å ta hensyn til for å lykkes med risikostyring inkludert beredskap, og å sikre læring og erfaringsoverføring etter uønskede hendelser.

Les mer
Gjennomføring av risikovurderinger
 • Virtuelt klasserom
 • 1 dag
 • fra kr 6 000
Gjennomføring av risikovurderinger

På dette onlinekurset lærer du å gjennomføre risikovurderinger (risikoidentifisering, risikoanalyse, risikoevaluering). Med bakgrunn i risikovurderinger kan virksomheten finne ut hvilke forebyggende og konsekvensreduserende tiltak som må iverksettes.

Les mer
Risikoanalyse i praksis
 • Virtuelt klasserom
 • 2 dager
 • fra kr 10 500
Risikoanalyse i praksis

Du lærer å gjennomføre effektive risikovurderinger, for dermed å kunne møte myndigheters og forsikringsselskapers krav om risikovurderinger.

Les mer
Kjemisk helsefare og bærekraftig kjemikaliehåndtering
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 5 dager
 • fra kr 19 200
Kjemisk helsefare og bærekraftig kjemikaliehåndtering

Du lærer hvordan bedrifter kan lykkes med bærekraftig kjemikaliehåndtering og å redusere helse- og miljøfarer knyttet til kjemikaliebruk.

Les mer
Områdeklassifisering (EX-områder)
 • Bedriftsinternt
Områdeklassifisering (EX-områder)

Innføringskurs i hvordan kartlegge eksplosjonsfarlige områder. Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer stiller krav til sonekartlegging i bedrifter som håndterer brennbare væsker, gasser eller støv.

Les mer
 • Sertifisering
Sertifiseringskurs for arbeidsmiljøleder
 • Virtuelt klasserom
Sertifiseringskurs for arbeidsmiljøleder

Lær hvordan du kan jobbe som arbeidsmiljøleder. Etter fullført kurs kan du bli sertifisert arbeidsmiljøleder.

Les mer
Sikker jobbanalyse (SJA)
 • Bedriftsinternt
Sikker jobbanalyse (SJA)

Praktisk trening i gjennomføring av Sikker Jobb Analyse. Hvordan kontrollere og fjerne risikoelementer i forkant av en konkret arbeidsoppgave – trinn for trinn.

Les mer
Slik leder du HMS-arbeidet
 • Bedriftsinternt
Slik leder du HMS-arbeidet

På kurset lærer du hvordan du kan etablere og utvikle det systematiske HMS-arbeidet som en del av bedriftens overordnede styringssystem. Du får konkrete råd og eksempler som du kan ta i bruk i din egen bedrift.

Les mer

HMS Verneingeniørskolen

Med over 400 deltakere de siste 5 årene er HMS Verneingeniørskolen Norges mest populære etterutdanningstilbud innen HMS. 

HMS Verneingeniørskolen

Stort utvalg av HMS-kurs

Kunnskap om risikoforhold og systematisk HMS-arbeid er sentralt for å forebygge ulykker og skader. Systematisk HMS-arbeid er lovpålagt. Bedrifter som ønsker å strekke seg litt lenger kan velge å bli sertifisert i henhold til internasjonale standarder for ledelsessystemer.

Vi tilbyr de kursene du trenger for å utvikle og implementere et moderne ledelsessystem som tilfredsstiller standardens krav og for å kunne bli sertifisert. Våre HMS-kurs dekker et bredt spekter og omfatter mange ulike HMS-faglige tema. Dermed kan du velge akkurat det som passer for deg og din bedrift.

Vi har dagskurs som gir deg en rask innføring i sentrale HMS-tema. Dersom du har behov for bredde- og dybdekunnskap innen HMS kan du velge fra vårt fleksible etterutdanningstilbud HMS Verneingeniørskolen.