HMS Verneingeniørskolen

HMS Verneingeniørskolen er et etterutdanningstilbud for deg som ønsker en karriere innen HMS og bærekraftig utvikling, og for deg som vil styrke din kompetanse innenfor dette omfattende fagfeltet.


HMS Verneingeniørskolen er et kurstilbud til bedrifter som har behov for å øke kompetansen til sine ledere og medarbeider når det gjelder HMS og bærekraft.

HMS Verneingeniørskolen ble etablert for over 30 år siden, og har bidratt til kompetanseheving av HMS-medarbeidere i de fleste bransjer, som for eksempel bygg- og anlegg, bedriftshelsetjenester, industri, sykehus og petroleumsvirksomheter.

HMS Verneingeniører har bidratt til å løfte HMS-arbeidet i mange virksomheter, og har bidratt til et bedre arbeidsmiljø, økt sikkerhet og god HMS-kultur.

Vår nye HMS Verneingeniørskole inkluderer i enda større grad fokus på virksomheters samfunnsansvar og hvordan bidra til bærekraftig utvikling. Etterutdanning på HMS Verneingeniørskolen er derfor et viktig bidrag til det grønne skiftet, og utdanningen vil hjelpe deg og din bedrift med omstilling til et mer bærekraftig samfunn og arbeidsliv.

De fleste bedrifter tar utgangspunkt i FN sine bærekraftsmål når de skal avklare sine fokusområder for satsning på bærekraftig utvikling og omstilling. Kunnskap om bærekraftsmålene og hvordan disse kan integreres i bedriftens systematisk HMS-arbeid, kan bidra til god forankring og medvirkning fra alle ledere og ansatte. En slik integrering vil også sikre at konsekvenser på arbeidsmiljøet som følge av omstilling og endring i bedriften, blir ivaretatt på en god måte.

På HMS Verneingeniørskolen vil du bli kjent med erfarne og dyktige fagfolk fra mange bransjer og virksomheter. Dette gir deg en unik mulighet til å skaffe deg et stort nettverk innenfor faget du brenner for, og som du kan dra nytte av i ditt arbeid.

HMS Verneingeniørskolen passer perfekt for deg som ønsker å kombinere etterutdanning med å være i full jobb.

Hvem passer HMS Verneingeniørskolen for?

 • Alle som jobber med samfunnsansvar og bærekraftig utvikling integrert i det systematiske HMS-arbeidet
 • For deg som jobber med HMS og/eller bærekraft som koordinator, rådgiver, sjef eller leder i alle typer bransjer
 • Ledere med personalansvar og HR-rådgivere kan også ha nytte av å delta på våre HMS- og bærekraftskurs
 • Du som er sykepleier og ønsker en karriere innen HMS-arbeid og bærekraftig utvikling
 • Du som jobber i bedriftshelsetjeneste, eller andre virksomheter som leverer HMS-tjenester til offentlige og private virksomheter
 • Du som er yrkeshygieniker, ergoterapeut, bedriftslege, bedriftssykepleier, bedriftsfysioterapeut eller HMS-rådgiver
 • Du som er HMS-faglig ansvarlig
 • Du som har fått nye oppgaver og ansvar for HMS- og bærekraftsarbeidet i din virksomhet

Du som planlegger å bli uteksaminert som Kiwa HMS-koordinator, HMS- og bærekraftskoordinator, HMS-leder, HMS- og bærekraftsleder eller HMS Verneingeniør.

Velg det utdanningsnivået som passer for deg

Skreddersy din etterutdanning innen HMS og bærekraftig utvikling. Velg enkeltkurs eller en av våre 5 titler:

Sammensetning av kurs for å bli uteksaminert for den enkelte tittel:
 
HMS-koordinator:
 1. Systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling
 2. Ytre miljø, bærekraftig utvikling og samfunnsansvar
 3. Sikkerhet og beredskap
 4. Revisjonsledelse og HMS-revisjon

Modulene må gjennomføres i løpet av 2 år.

HMS- og bærekraftskoordinator:
 1. Systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling
 2. Ytre miljø, bærekraftig utvikling og samfunnsansvar
 3. Sikkerhet og beredskap
 4. Revisjonsledelse og HMS-revisjon
 5. Kjemisk helsefare og bærekraftig kjemikaliehåndtering

Modulene må gjennomføres i løpet av 2 år.

HMS-leder:
 1. Systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling (V090)
 2. Ytre miljø, bærekraftig utvikling og samfunnsansvar (V100)
 3. HMS-ledelse og psykososialt arbeidsmiljø (V110)
 4. Sikkerhet og beredskap (V170)
 5. Revisjonsledelse og HMS-revisjon (V190)
 6. Ledelsessystemer for arbeidsmiljø og ytre miljø (V120)
 7. Prosjektoppgave (V200) med et selvvalgt tema innen HMS-ledelse 

 Modulene må gjennomføres i løpet av 3 år

HMS- og bærekraftsleder:
 1. Systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling
 2. Ytre miljø, bærekraftig utvikling og samfunnsansvar
 3. Sikkerhet og beredskap
 4. Revisjonsledelse og HMS-revisjon
 5. Kjemisk helsefare og bærekraftig kjemikaliehåndtering
 6. HMS-ledelse og psykososialt arbeidsmiljø
 7. Ledelsessystem for arbeidsmiljø og ytre miljø
 8. Prosjektarbeid med fokus på HMS-ledelse og bærekraft

Modulene må gjennomføres i løpet av 3 år.

HMS Verneingeniør:

Dersom du vil uteksamineres som HMS Verneingeniør må du gjennomføre 6 obligatoriske kurs og 3 av 5 valgfrie kurs i løpet av 4 år.

Obligatoriske kurs:

 1. Systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling (V090)
 2. Ytre miljø, bærekraftig utvikling og samfunnsansvar(V100)
 3. HMS-ledelse og psykososialt arbeidsmiljø (V110)
 4. Sikkerhet og beredskap (V170)
 5. Revisjonsledelse og HMS-revisjon (V190)
 6. Prosjektoppgave (V200)

Valgfrie kurs:

 1. Ledelsessystemer for arbeidsmiljø og ytre miljø (V120)
 2. Kjemisk helsefare og bærekraftig kjemikaliehåndtering (V130)
 3. Støy og vibrasjoner (V160)
 4. Inneklima og biologiske faktorer i arbeidsmiljøet(V140)
 5. Belysning og ergonomi (V150)