Praktisk informasjon

Velg det utdanningsnivået som passer for deg og skreddersy din etterutdanning innen HMS.

Alle er velkomne til å delta på kurs uavhengig av om du ønsker å bli uteksaminert som HMS Verneingeniør, HMS-leder, HMS-koordinator, HMS- og bærekraftsleder eller HMS- og bærekraftskoordinator.

Kursene gjennomføres i 3 trinn:

  1. Forberedelser: For å bidra til et felles utgangspunkt for alle kursdeltagerne er det viktig at du er godt forberedt. Forberedelsene innebærer selvstudier av pensumlitteraturen. Du får tilsendt pensumlisten 4 uker før kursstart.

  2. Gjennomføring: Kurs gjennomføres med en samling på 4 eller 5 dager. På hver samling er det forelesninger, erfaringsutveksling i plenum og praktiske oppgaver som skal løses i mindre grupper. Det benyttes en rekke ulike pedagogiske verktøy og virkemidler som legger til rette for et godt læringsutbytte.
    Systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling (V090) er kurset som gir deg grunnleggende kompetanse og kunnskaper. Vi anbefaler derfor at du starter utdanningsløpet her. Dette kurset er en kombinasjon av e-læring og 2 dagers onlinesamling i Teams. Det er to uker mellom hver onlinesamling.

  3. Eksamen: Eksamen skal bidra til at du kan bearbeide fagstoffet du har lest, og kunnskap du har tilegnet deg i løpet av kurssamlingen. Eksamen skal også gi deg økt forståelse for faget, og legge til rette for at du kan nyttiggjøre deg kunnskapen i eget arbeid.

Hjemmeeksamen

God skriftlig fremstillingsevne, evne til dokumentasjon og rapportering av eget arbeid er viktige ferdigheter for en HMS- og bærekraftsmedarbeider. Gjennomføring av eksamen skal bidra til at du utvikler disse ferdighetene.

Eksamen arrangeres for hvert kurs. Det er en hjemmeeksamen som du jobber med etter at du har deltatt på kurssamlingen. Du må levere besvarelsen din innen 15 arbeidsdager.

Eksamensbesvarelsen din blir sensurert og det fastsettes en karakter; Bestått/Ikke bestått.

Det er frivillig å avlegge eksamen, men det er obligatorisk dersom du skal uteksamineres til en av de 5 titlene. Dersom du ikke avlegger eksamen, får du et kursbevis hvor det står «Eksamen ikke avlagt».

De fleste som avlegger eksamen sier at det er veldig nyttig og lærerikt å besvare eksamensoppgavene, og at det bidrar til stort læringsutbytte. En viktig årsak til dette er at eksamensoppgavene er case-basert. Du får dermed muligheten til å vise at du kan anvende ny kunnskap på en praktisk måte.

Du kan lese mer om reglene som gjelder for hjemmeeksamen ved å laste ned eksamensreglementet vårt.

Les mer om hjemmeeksamen i eksamensreglementet.

Kursavgift

Kursavgiften dekker undervisningen, kurskompendium og annen relevant dokumentasjon og sensur av hjemmeeksamen. Når kurset gjennomføres i klasserom er lunsj, drikke og frukt også inkludert.

Eventuelt hotellopphold er ikke inkludert i kursprisen.

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Realkompetanse innebærer at du er over 25 år og har jobbet med relevante fagområder i minst 5 år. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål knyttet til dette.

Forkunnskaper

Du må ha kunnskaper som tilsvarer innhold i lovpålagt grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timers opplæring) for verneombud, arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter i et arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Dersom du ikke har fullført denne grunnopplæringen eller har tilsvarende kompetanse må du tilegne deg kunnskap og rolleforståelse som selvstudier.

Ta kontakt med oss og vi sender deg en oversikt over relevant litteratur.

Pensumlister til HMS Verneingeniørskolen

Hvert kurs har et pensum med faglitteratur, lover og forskrifter og annen relevant dokumentasjon. Det er viktig at du er godt forberedt til samlingene og leser pensumlitteraturen. 
Du vil motta pensumlisten 4 uker før kursstart.

Du må beregne i gjennomsnitt ca. kr 1 000,- per modul til pensumlitteratur