Sertifiseringer og godkjenninger i HMS Verneingeniørskolen

Kursene på HMS Verneingeniørskolen dekker kompetansekrav for flere etterutdanninger og sertifiseringer. Enten du vil bli sertifisert yrkeshygieniker, jobber i bedriftshelsetjeneste, eller du er ergoterapeut som ønsker å spesialisere deg innen arbeidshelse, har vi kursene for deg.