Tore Kjell Jørgensen - Beerenberg Corp AS

Tore Kjell Jørgensen er disiplinleder for iso-fagene (Stillas,Isolasjon og Overflate) på Gullfaks A. Han har fagrelatert utdanning og tilleggsutdanning i psykologi, administrasjon og ledelse fra BI og satser på å ta videreutdannelse i HMS og Ledelse.

Beerenberg Corp AS utfører vedlikeholdstjenester offshore innen disiplinene overflatebehandling, passiv brannbeskyttelse, isolering, arkitekt/innredning, tilkomstteknikk, stillas, overtrykkshabitat og relaterte engineerings- og inspeksjonstjenester. Gjennom datterselskapet Beerenberg Frontier as utfører bedriften også oppdrag innen decommissioning og mobil maskinering.

Jeg har arbeidet offshore med overflatebehandling i over 20 år og arbeidet som arbeidsleder i over 15 år. Jeg har tidligere arbeidet som HMS koordinator i Beerenberg Corp. AS. Men arbeider for tiden som QC/Arbeidsleder på Gullfaks A. HMS er en del av hverdagen og min arbeidsgiver har fokus på at alt er i henhold til gjeldende lovverk eller bedre.

Jeg var veldig fornøyd med fagsammensetningen på skolen, og føler jeg kan bygge videre på noen av fagene for å spesialisere ytterligere. Skolen har gitt meg et veldig godt fundament for å ta avgjørelser i HMS-arbeid. Skolen har også gitt meg et stort nettverk, som jeg ved flere anledninger har hatt god nytte av.