Kenneth Gunnulfsen - Statoil

Kenneth Gunnulfsen er ansatt som tekniker i Statoil Porsgrunn, forskning og utvikling.

Vi forsker på oppstrøms utstyr i oljeindustrien, og prøver å finne den optimale separasjonsmåte for å utvinne mest mulig, og for å skåne miljø så langt det lar seg gjøre. Dette er en pågående prosess.

Jeg har arbeidet i kjemi og oljerelatert industri i over 30 år, og følte at jeg hadde god ballast når jeg startet denne skolen.

Jeg arbeider hele tiden med HMS i fokus, men har for tiden ikke HMS verv. Skolen har gitt meg en solid faglig plattform, som jeg forhåpentligvis vil ha stor nytte av i fremtiden.