Håkon Magne Fjæreide - Statoil Academy

Håkon Magne Fjæreide er ansatt som seniorkonsulent i Statoil Academy, technical learning.

Avdelingen technical learning har læretiltak innen fagområdene prosess, mekanisk, kran&løft, tele, elektro, automasjon, geologi og dataverktøy i SAP.

Jeg har bakgrunn innen service på telecom, elektronikk, kalibrering av elektroniske måleinstrument og pedagogikk. De siste 20 årene har jeg hatt ulike arbeids oppgaver rettet mot oljerelatert industri.

Jeg opplevde HMS-verneingeniørskolen, som svært aktuell for meg i den jobben jeg nå har.

Statoil Academy har flere verksteder der vi utfører praktiske øvelser. Her er mitt ansvar å kontinuerlig ha fokus på HMS .  Skolen har gitt meg nødvendig kunnskap til å utføre den jobben på en god måte.