Per Inge Kalstad - Norva24

Per Inge Kalstad har avsluttet prosjektoppgaven «Utvikling av felles KHMS styringssystem – Sentrale faktorer for utvikling av et felles styringssystem for to ulike bedrifter»

Jeg jobber til daglig som KHMS leder for Norva24 konsernet. Norva24 er et konsern som i dag består av 9 solide bedrifter som tilbyr bred kompetanse og tjenestetilbud innen fagområdene slamsuging, høytrykksspyling, rørinspeksjon, kontroll, rensing og industriservice. Konsernet har ca. 350 ansatte og med over 200 tyngre kjøretøy i utstyrsparken har vi størst kapasitet i bransjen. Konsernet har et krevende motto «Vi hjelper alltid!».

HMS-Verneingeniørskolen har gitt meg en solid kompetanse som jeg nytter hver dag i mitt arbeide. Jeg har gjennomført 9 moduler inkludert prosjekt, og vurderer å gjennomføre flere moduler. 

Skolen leverer en meget god kvalitet på undervisning og tilrettelegging for eleven/kursdeltakeren. Skolen nytter meget kompetente forelesere av høy kvalitet. Skolen legger også godt til rette for erfaringsoverføring mellom deltakerne. Her skaper en gode kontakter som kan nyttes i arbeidssammenheng ved senere anledninger.

Jeg er gift og har 3 barn, full jobb der jeg er ansvarlig for 9 selskap. Gjennomføring av HMS-Verneingeniørstudiet var likevel mulig da det er modulbasert og eksamen er i form av hjemmearbeid. Skolen kan gjennomføres på 4 år, og kan planlegges og tilrettelegges slik at utdanningen kan gjøres samtidig som en er i full jobb.

Jeg gir skolen og HMS-Verneingeniørstudiet de høyeste anbefalinger for alle som jobber innen HMS.