Kristin Ytreberg - Troms fylkeskommune

For å få mer formell kompetanse på HMS-området startet Kristin Ytreberg på HMS Verneingeniørskolen i januar 2012. Hun fullførte med prosjektoppgaven "Risikovurdering av omstilling i offentlig sektor" i mars 2014. 

Jeg har opprinnelig bakgrunn fra pedagogikk og skoleledelse, med hovedfag i musikkpedagogikk (NMH), 1. og 2. avdeling spesialpedagogikk, og masteremnet "Ledelse i skolen" (BI). Etter 14 år som henholdsvis lektor og avdelingsleder i videregående skole, ble hun høsten 2011 ansatt som HMS-sjef i Troms fylkeskommune - herunder leder for den interne bedriftshelsetjenesten. 

Troms fylkeskommune er ansvarlig for blant annet videregående skole og tannhelse for befolkningen i Troms fylke, fra Harstad i sør til Nordreisa i nord. Som HMS-tjeneste og intern bedriftshelsetjenesten har vi ansvar for ca 2200 ansatte, hvorav de fleste jobber i videregående skole.

HMS-teamet/den interne bedriftshelsetjenesten består av fire årsverk fordelt på fem personer: to fysioterapeuter, psykologspesialist, bedriftslege og meg. Utdanningen fra HMS verneingeniørskolen har bidratt til at vi i juni 2012 fikk formell godkjenning som bedriftshelsetjeneste fra Arbeidstilsynet. Utdannelsen har vist seg å være svært relevant og lærerik i forhold til det praktiske arbeidet, blant annet ved at den gir et overblikk over HMS-området som er uvurderlig i rollen som HMS-sjef/leder av intern bedriftshelsetjeneste. Jeg har opplevd den faglige kvaliteten som god, praktisk orientert, og tilpasset kursdeltakerne. Kurset er administrert på en profesjonell og forutsigbar måte, og man kjenner seg godt ivaretatt som deltaker.

Måten HMS verneingeniørskolen er organisert på (moduler og hjemmeeksamener) har passet veldig godt for meg i min arbeids- og livssituasjon. Ukessamlingene har bidratt til muligheten for å utvikle faglige relasjoner og danne nettverk innen HMS-området. Dette har vært nyttig, blant annet i forbindelse med utvikling av beredskapsøvelser for de videregående skolene.

På sett og vis er det litt trist å være ferdig med HMS verneingeniørskolen. Jeg kommer til å savne luksusen ved å å fordype meg i et fagområde ei hel uke, sammen med kursdeltakere med sine ulike bakgrunner, engasjerende forelesere og gode lunsjer på Kiwa Teknologisk Institutt.