Kari Witsø, Arbeidsmiljøsenteret Oslo

Kari Witsø har avsluttet HMS Verneingeniørskolen ved Kiwa Teknologisk Institutt med prosjektoppgaven «Risikovurdering av opplæringsavdelingen ved Arbeidsmiljøsenteret»

Jeg er seniorkonsulent ved Arbeidsmiljøsenteret i Oslo. Jeg driver hovedsakelig med undervisning og har siden 2008 hatt fagansvaret for kurset HMS-rådgiverskolen. Jeg er kursleder for et bredt spekter av kurs senteret gjennomfører, både standard kurs og bedriftstilpassede opplegg.  Jeg har flere ganger hatt sentrale oppgaver knyttet til utvikling av program for Arbeidsmiljøkongressen i Bergen og Arbeidsmiljødagene i Trondheim.

Jeg er utdannet sivilagronom. Etter å ha praktisert som herredsagronom og ringleder i en årrekke skiftet jeg fokus. Jeg startet min HMS-karriere som HMS-rådgiver i Landbrukets HMS-tjeneste i 1998. Der fikk jeg bedriftsintern opplæring innen HMS og arbeidet i team med daværende Hemne felles Bedriftshelsetjeneste, nåværende Bedriftshelsa.

HMS Verneingeniørskolen har gitt meg en bredere og mer systematisk oversikt over, og dypere innsikt i, HMS-arbeid. Jeg har fått en mer solid teoretisk plattform som sammen med min praktiske erfaring gir et godt grunnlag for å bidra til å utvikle HMS-arbeidet hos kunder og i egen virksomhet. Forelesere og miljøet rundt skolen var både inspirerende og motiverende. Kontakt med andre med lignende bakgrunn var svært nyttig. HMS Verneingeniørskolen kan varmt anbefales!