Wenche Lill Pettersen - Arbeidstilsynet Sør-Norge

Wenche Lill Pettersen er inspektør i Arbeidstilsynet Sør-Norge. Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeidsdepartementet. Etatens hovedoppgave er å føre tilsyn med at virksomheter følger arbeidsmiljølovens krav.

Arbeidstilsynet er organisert med et direktorat i Trondheim og syv regioner med underliggende tilsynskontor spredd over hele landet. Etatens hovedmål er å bidra til å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade, og bidra til et sikkert og inkluderende arbeidsliv, med trygge tilsettingsforhold og meningsfylt arbeidssituasjon for den enkelte. Wenche Lill Pettersen har vært ansatt i Arbeidstilsynet siden 2002.

De første åtte årene arbeidet jeg administrativt i tilsynet før jeg i 2010 ble ansatt som inspektør. I den forbindelse havnet jeg på skolebenken igjen, som HMS-verneingeniør elev ved Kiwa TI. I tillegg til intern opplæring i Arbeidstilsynet følte jeg at ved å velge moduler fra HMS-verneingeniør skolen fikk jeg skreddersydd en opplæring som har vært veldig relevant for meg. Modulene i HMS-verneingeniørskolen har gitt meg et innblikk i forskjellige fagområder og eksamensbesvarelsene har gitt meg en mulighet til å gå mer i dybden i de forskjellige fagene.

I min avsluttende prosjektoppgave «Allmennlegetjenesten og BHT tilknytning», ønsket jeg å finne ut om det er manglende tilknytning til godkjent bedriftshelsetjeneste i bransjen Allmenn legetjeneste og hvilke risikoforhold det er i denne bransjen. Det å jobbe parallelt med en slik oppgave hvor jeg på den ene siden er inspektør og på den andre siden elev har vært både utfordrende, spennende og utrolig lærerikt.