Knut Evert Øksenvåg - Brødrene Røsand A/S

Knut Evert Øksenvåg er HMS-leder i entreprenørfirmaet Brødrene Røsand A/S.

Jeg er opprinnelig utdannet Maskintekniker, og har fagbrev som fagoperatør i kjemisk prosessindustri.

Etter 7 år som fagarbeider og verneombud i prosessbedriften Hustadmarmor A/S, ble jeg valgt til Hovedverneombud. Interessen for HMS har alltid vært der, men økte etter hvert som innsikten, og deltagelse i beslutningsprosesser ble større. Etter 3 år som Hovedverneombud sluttet vernelederen i bedriften, og jeg fikk etter søknad denne stillingen.

For å oppnå en mer formell kompetanse innen HMS valgte vi i samråd å satse på HMS Verneingeniørskolen. Dette har jeg ikke angret på et sekund. For en som har jobbet med HMS i 14 år og leter etter formell kompetanse er dette «midt i blinken».

Måten skolen gjennomføres på med moduler, hjemmeeksamen og prosjektoppgave til slutt er optimalt dersom man skal kombinere dette med jobb, og ikke minst familielivet. Med 3 barn i alderen 1,2 og 9 år krever også det sitt. I tillegg skaffer du deg også et veldig godt nettverk, og lærer mye nytt av dine medstudenter også.

HMS Verneingeniørskolen har gitt meg en god og dyptgående kompetanse innen alle fagfeltene i HMS–arbeidet. Jeg har skiftet arbeidsplass i mellomtiden, og gått fra prosessindustrien til entreprenørbransjen. Jeg har nå avsluttet HMS Verneingeniørskolen med prosjektoppgaven «Kartlegging og tiltak rundt ergonomi, og muskel og skjelettplager hos entreprenørbedriften Brødrene Røsand AS», og står mer robust en noensinne innenfor mitt fagfelt.

Jeg vil anbefale alle med ansvar og interesse innen HMS å gjennomføre dette studiet. Det faglige innholdet og kurslederne er meget bra og holder et høyt nivå.