Jon Magne Glomsvoll - Solør Bioenergi Holding AS

Jon Magne har avsluttet prosjektoppgaven: «Etterlevelse av sikkerhetsrutiner og beredskap ved større vedlikeholdsarbeider i Solør Bioenergi AS».

Jeg jobber til daglig som HMS ansvarlig i Solør Bioenergi AS som er en ledende aktør innen fornybar energi i Norge og Sverige basert på flis av jomfruelig trevirke, returtrevirke og forurenset trevirke. Kjernevirksomheten er energigjenvinning av impregnert trevirke, produksjon av prosessdamp og fjernvarme samt produksjon av biobrensel i form av briketter og pellets. Solør Bioenergi Gruppen har 175 ansatte fordelt på 51 forbrennings sentraler, 3 miljøterminaler, 2 pellets fabrikker og 1 brikettfabrikk i Norge og Sverige.

HMS Verneingeniørskolen med åtte moduler og prosjektoppgaven har gitt meg solid kompetanseheving som jeg bruker hver dag i mitt arbeid. Hver modul har tema som er veldig relevant i forhold HMS arbeidet. I og med at det er modulbasert, kan studiet lett gjennomføres i tillegg til jobb og familie. 

Foreleserne og alle andre ansatte ved Kiwa Teknologisk Institutt holder også høy kvalitet, og jeg vil absolutt anbefale alle som jobber med HMS å ta denne utdannelsen.