Evy Regine Thorsen - Skretting ARC

Evy Regine Thorsen er seniortekniker med 60% av arbeidet innen HMS og 40% som forsøksingeniør.

Vi forsker på fiskefòr til laks, ørret og torsk. Vi tester ut ca 800 dietter i året. Vi har en avdeling for forskere, et laboratorium, en pilotfabrikk og en forsøkssstasjon. På forsøksstasjonen har vi 11 årsverk og 15 ansatte.

Anlegget vår er landbasert og vi kan kontrollere alle parametre som har innvirkning på fiskens miljø. Temperatur, lysforhold, fòring, oksygen, saltinnhold i vannet, ja det meste. Her kjører vi forsøk som går på fiskehelse, vekst, smakelighet, fordøyelighet, benchmarking og så videre.

Å få jobbe med HMS i et slikt miljø, er å få litt av alt. Jeg er innom hele spekteret av HMS-oppgaver. I tillegg er vi iso-sertifisert, både 14001 og 9001. Ledelsen har fokus på HMS, noe som er av stor betydning for meg som jobber med emnet.

Jeg har iforbindelse med Verneingeniørskolen skrevet en oppgave som heter "Dødfisk til nytte?". Problemstillingen er enkel.Utdrag av sammendrag: "Før jeg begynte på denne oppgaven, hadde jeg et håp om å komme opp med et forslag til utnyttelse av fiskeensilasjen som gav noe tilbake i form av et produkt. Et produkt som kanskje kunne gi fisken vi dreper et formål i tillegg til forskningsresultater. Noe som kunne føre til at vi satt igjen med en følelse av ressursutnyttelse og samtidig redusere kostnader eller aller helst sitte igjen med en fortjeneste."

I arbeidet med oppgaven, har jeg hatt kontakt med flere av mine medstudenter ved Verneingeniørskolen. Vi har diskutert hverandres oppgaver og hørt på hverandre. Det er viktig å snakke "oppgave" når man holder på.

Da vil fokuset ligge oppe i dagen, og det er lettere å få med seg viktige ting som kan være relevante for oppgaven.

Som direkte følge av å ha tatt Verneingeniørskolen, har jeg hatt flere gode jobbtilbud. Allerede etter noen få moduler, fikk jeg forespørsel første gang. Verneingeniørskolen har også gitt meg en praktisk forståelse for HMS-arbeidet. Det man lærer kan man lett ta i bruk i virkeligheten.