Arve-Martin Husevåg - Marine Harvest Norway

Arve-Martin Husevåg har avsluttet HMS verneingeniørskolen med prosjektoppgaven «Multikulturell arbeidsplass – hvordan kan dette føre til utfordringer og styrker i det psykiske arbeidsmiljøet?». Husevåg er grunnutdannet sykepleier og jobber som HMS/HSE coord. i Marine Harvest  Norway, Region Vest.

HMS Verneingeniørskolen har gitt meg et svært godt faglig tilskudd, som jeg bruker daglig i min stilling i Marine Harvest, der jeg jobber med HMS på alle linjer i regionen. Vi har 28 sjøanlegg, 7 ferskvannsanlegg, og et slakteri på Eggesbønes i Møre og Romsdal som slakter ca. 85.000 tonn atlantisk laks pr. produksjonsår.

I min prosjektoppgave har jeg sett på psykisk arbeidsmiljø versus økt arbeidsinnvandring, og påfølgende etableringer av multikulturelle arbeidsplasser. Temaet er sentralt i de fleste industrier i Norge i dag, og henger tett sammen med helse, miljø og sikkerhet. Gjennomføring av prosjektet har vært spennende, omfattende og lærerikt. Erfaringsmessig vil jeg anbefale kommende eller eksisterende studenter å starte arbeidet med prosjektoppgaven tidlig i studiet.

Skolens moduloppbygging, gir studentene bred faglig mulighet til valg av relevante tema. I tillegg er oppbyggingen av studiet, lagt til rette på en svært god måte, slik at det lett kan gjennomføres i tillegg til jobb, familie og andre sosiale faktorer. Foreleserne og kontaktpersonell på Kiwa Teknologisk Institutt og høyskolen Stord/Haugesund er også svært profesjonelle og leverer forelesninger av høy kvalitet. Studiet kan virkelig anbefales!