SKS Produksjon AS

Stig Wiik har avsluttet HMS verneingeniørskolen med prosjektoppgaven «Tar vi alle arbeidstakeres boforhold på alvor».

I min prosjektoppgave har jeg sett om brakkerigger som er i bruk av norske og utsendte arbeidstakere i forbindelse med bygging av Govvdesåga Kraftverk, gir tilfredsstillende boforhold og om SKS Produksjon ivaretar sine forpliktelser som byggherre i forbindelse med dette?

Jeg har vært hovedverneombud i SKS 12 år, og har arbeidet med ROS analyser, beredskapsplaner, sikkerhetsplaner og planlegging av øvelser m.m. I 2013 ble jeg lovet en fremtidig HMS stilling i SKS, dersom jeg tok videreutdanning.

For å tilegne meg formell kompetanse innen HMS valgte vi i samråd å satse på HMS Verneingeniørskolen. Dette har gitt meg et svært godt faglig utbytte, noe jeg bruker i min funksjon som hovedverneombud i SKS og i min nye 50% stilling som SHA koordinator i en større kraftutbygging i Rødøy og Lurøy kommuner, for Smisto AS som er et datterselskap hos SKS.

Skolen har gitt meg mulighet til å bli kjent med en rekke personer i andre bransjer som har stor kunnskap om HMS. Det har vært nyttig for meg å bygge opp et slik nettverk, og jeg har underveis i utdannelsen og også i etterkant hatt mange fruktbare samtaler med dem.