Jan Turi - GDF Suez E&P Norge A/S

Jan Turi har avsluttet HMS Verneingeniørskolen ved Kiwa med prosjektoppgaven ”Ett PUFF inn i fremtiden for Arbeidsmiljøutvalgsarbeid i GDF Suez E&P Norge A/S.

Jeg har de siste 8 år jobbet innen HMS miljøet innen oljeindustrien offshore, de siste 6 årene har jeg vært ansatt i Operatørselskapet GDF Suez E&P Norge A/S på Gjøa Plattformen som Team Leder Helse og Arbeidsmiljø.

Min oppgave på Gjøa plattformen er konkret innen helse og arbeidsmiljø, da jeg fungerer som sykepleier ombord. I tillegg har jeg ansvar innen andre HMS relaterte arbeidsoppgaver, områder som kjemikaliestyring, risikovurderinger, arbeidstillatelser og radioaktivitet m.m forventes det at jeg har ett forhold til, og kan bistå bedriften med råd eller veiledning.

Fra tidligere har jeg utdannelse fra Forsvaret og har i tillegg Anestesisykepleier bakgrunn med yrkeserfaring fra sykehus i Oslo.

Om Kiwa Teknologisk Institutt og HMS Verneingeniørskolen er mine erfaringer veldig gode, Jeg er godt fornøyd modulene på skolen, og alle modulene er forankret inn mot arbeidet mitt som Team Leder Helse og Arbeidsmiljø. Jeg likte spesielt godt miksen av moduler som gir ett godt faglig fundament både innen det operative og det strategiske HMS arbeidet. 

Det er også positivt med den store yrkes spredningen av studenter på HMS verneingeniørskolen, dette er en ypperlig arena for nettverksbygging.