Lars Clausen - Skagerak Energi AS

Lars Clausen er ansatt i Skagerak Energi AS som HMS rådgiver. Der er han ansvarlig for systemer for ulike HMS verktøy, HMS, rapportering, rådgivning innen hms planer og risikovurderinger, opplæring innen elsikkerhet, samt gransking av hendelser. Lars har grunnfag i personalutvikling og er utdannet elverksmontør og HMS Verneingeniør.

Skagerak Energi er et stort energikonsern med 850 ansatte. Bedriften omsetter for over 3 Mrd. kroner årlig. Virksomheten er konsentrert rundt produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi. Skagerak Energi er eid av Statkraft og kommunene i Grenland.

Jeg avsluttet HMS verneingeniørskolen med prosjektoppgaven "Plan for helse, miljø og sikkerhet". I oppgaven så jeg på om vi ved å samordne våre HMS kartlegginger kunne få redusert ressursbruk og samtidig forbedre kvaliteten på det systematiske HMS arbeidet.

Alle modulene jeg gjennomførte i løpet av HMS Verneingeniørskolen var godt forankret inn mot forholdene i arbeidslivet og har senere vært nyttig i forhold til mitt arbeid som HMS rådgiver. Jeg opplevde også at det var høy kvalitet på forelesere og faglig innhold i pensum.

Gjennom studiet har jeg også blitt kjent med medstudenter fra ulike virksomheter og bransjer. Det var en viktig læringsfaktor underveis å få ta del i hvordan andre løste sine HMS utfordringer.