Tage Martinsen - Jernbaneverket

Tage Martinsen er blitt uteksaminert HMS Verneingeniør ved Kiwa Teknologisk Institutt i Oslo med prosjektoppgaven «De Usynlige Farene». I denne oppgaven undersøkes det om bevisstgjøring av egne farlige forhold på arbeidsplassen gjennom 5 spørsmål som skal øke rapportering og tiltak for å forhindre ulykker i å oppstå. 

Undersøkelsen ble foretatt i "Follobanen Innføring Oslo S" i over ca 1 år. Tage er til daglig utleid fra Centerpoint AS til Follobanen som SHA rådgiver. Han har ca 26 år erfaring fra Jernbane både fra byggherre og entreprenørbransjen. Han har vært lokfører, kontaktledningsmontør, signalmontør, Hovedsikkerhetsvakt og leder for elsikkerhet, hovedverneombud, HMS koordinator og sist som sikkerhetssjef hos internasjonal Jernbaneentreprenør. 
 
Prosjektoppgavens tittel, ” De Usynlige Farene”, sier noe om at det ofte er utfordrende for bedrifter å bevisstgjøre arbeidstakerne slik at de fjerner farene i egen arbeidssituasjon og rapporterer for å lære samt lære bort for å hindre ulykker i å oppstå. Konklusjonen i oppgaven er at det oppnås økt motivasjon til å selv fjerne farlige forhold gjennom å bli bevisstgjort disse på egen arbeidsplass. Dette utføres gjennom 5 stilte spørsmål i arbeidssituasjonen i samtale med leder og HMS rådgiver. Dette bevisstgjør også leder.

Studiet for å bli HMS verneingeniør har gitt meg verdifull dybdekompetanse på alle områder innen HMS. I forhold til SHA og HMS er det uvurderlig, da jeg får brukt alt det jeg har tilegnet meg av erfaringsbaser og kunnskap i det daglige. De mange og gode diskusjonene i timene har gitt viktig input i forhold til å tenke nytt om mange tema, man har så lett for å tro at ens egen verden er alles verden. Verden er mye større!
 
Jeg var veldig fornøyd med fagsammensettingen på skolen, og føler jeg kan bygge videre på noen av fagene for å spesialisere meg ytterligere. Skolen har gitt meg et veldig godt fundament for å ta avgjørelser i HMS-arbeid. Skolen har også gitt meg et stort nettverk, som jeg ved flere anledninger har hatt god nytte av.