Monica Rønningen - Peab Anlegg AS

Jeg jobber som HMS/KS sjef for Peab Anlegg, Region Sør og som Revisjonsleder for Peab Anlegg AS. Arbeidet består i rapportering til ledelse/konsern og oppfølging av bedriftens ledelsessystem i forhold til lover og regler, samt faglig støtte ut i linjen. I tillegg har jeg ansvar for opplæring av nyansatte i bruk av Peabs systemer i Region Sør. Som Revisjonsleder for Peab Anlegg har jeg ansvar for å påse at det planlegges og gjennomføres internrevisjoner og UE revisjoner i hele bedriften i samarbeid med Regions sjefer. Jeg deltar også på ISO revisjoner internt i Peab Anlegg.

Målet med kurset var å få påfyll av kunnskap i forhold til oppgaver knyttet opp mot min stilling. Modulene i HMS Verneingeniørskolen har gitt meg dypere faglig tyngde, og gitt meg enda bedre kunnskap i forhold til mitt arbeid som HMS/KS sjef. Jeg har tatt med meg kunnskap tilbake til bedriften og brukt dette aktivt i HMS arbeide. Erfarer også at denne utdanningen er svært ettertraktet i bygg- og anleggsbransjen.

Forventingene til modulene i HMS Verneingeniørskolen har definitivt innfridd på en svært positiv måte. Jeg anbefaler HMS Verneingeniør skolen og andre kurs hos KIWA kompetanse. Den faglige kunnskapen som veiledere og kursholdere fra KIWA kompetanse har vist, har vært fantastisk bra. De stiller svært godt forberedt og har laget et opplegg for hver modul som er svært motiverende og interessant for oss som kursdeltagere. Den faglige tyngden er tilstede i alle moduler.