For deg som ønsker å bli sertifisert yrkeshygieniker

Planlegger du å bli sertifisert yrkeshygieniker? Gjennom HMS Verneingeniørskolen kan du tilegne deg kunnskap og kompetanse som gir grunnlag for å avlegge eksamener i regi av NYS (sertifiseringsorganet til Norsk Yrkeshygienisk forening).
NYS setter krav til at sertifiserte yrkeshygienikere skal ha minimum 3 års teknisk-naturvitenskapelige studier ved godkjent universitet eller høgskole og minimum 7 år med relevant arbeidserfaring. For å gå opp til eksamen settes det krav til at du har kunnskap om vesentlige emner innenfor yrkeshygiene. Kunnskap om flere av disse emnene kan du tilegne deg ved å delta på HMS Verneingeniørskolen.

Følgende moduler kan være aktuelle:

I pensumlisten til hver modul finner du tilleggslitteratur for deg som ønsker å bli sertifisert yrkeshygieniker. Dette er basislitteratur som er fastsatt av NYS og dekker de yrkeshygieniske emnene en sertifisert yrkeshygieniker må beherske. Basislitteraturen som er oppført på våre pensumlister omhandler emner og teori som blir omtalt og behandlet i våre moduler. Yrkeshygieniske emner som du mangler og som ikke dekkes i våre moduler må du sørge for å sette deg inn i på annen måte.

Du kan lese mer om sertifiseringsordningen på www.nyf.no

Beskrivelsen av de yrkeshygieniske fagemnene og pensumlistene finner du her

Om HMS Verneingeniørskolen

HMS Verneingeniørskolen er et etter- og videreutdanningstilbud innen helse, miljø og sikkerhet som dekker er stor spekter av fagområdene innen dette omfattende fagfeltet.

Kiwa har utdannet HMS Verneingeniører i over 20 år og mange av disse er i arbeid som høyt kompetente fagpersoner i bedriftshelsetjenester og andre typer virksomheter.

HMS Verneingeniørskolen har en unik sammensetning av HMS emner som gir et grunnlag for bla. å jobbe i bedriftshelsetjenester og som HMS-rådgiver, HMS Verneingeniør, verneleder, HMS-koordinator, HMS-veileder, yrkeshygieniker og lignende.